Kundtjänst och vägledning

 • Kuhmos naturum Petola ger information, säljer tillstånd och presenterar områdena i Vänskapens park.
 • I Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde finns en liten skylt på finska och engelska vid Liekinvaara-vägen där UKK-leden korsar vägen.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i myrskyddsområdet

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i myrskyddsområdet.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom naturskyddsområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café och butik

 • I Vartius finns caféet Rajakontti där det även finns en livsmedelsaffär.

Eldplatser

 • I området finns inga iordningställda eldplatser.
 • Utanför naturskyddsområdet norr om Riionlampi finns skärmskydd och eldplats.
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det helt och hållet förbjudet att göra upp öppen eld.
 • Det berättas mera om elduppgörning i Friluftslivets ABC på sidorna om att göra upp öppen eld samt på sidan om allemansrätten (www.miljo.fi).

Dricksvatten

 • Vattnet i området är naturvatten som inte har undersökts. Användning sker på ditt eget ansvar.
 • Det kan vara bra att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar innan du dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
 • Det rekommenderas att du tar med dig dricksvatten.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns inga torrtoaletter längs leden.
 • Det finns torrtoaletter vid skärmskyddet vid Riionlampi och vid Väärälampi ödestuga litet utanför leden.
 • På övriga ställen bör man följa vandrarens miljötips.

Övernattning

Tältning

 • På området finns inga anvisade platser för övernattning, utan du kan fritt välja plats enligt allemansrätten.
 • Utanför området vid stranden av Riionlampi finns ett skärmskydd i vars närhet du kan slå upp ditt tält.

Ödestugor

Övernattning i omnejden

 • I Lentiira by (www.lentiirankyla.com, på finska) ligger några företag, som erbjuder logiservice.
 • Mera information om andra övernattningsmöjligheter i omnejden fås från Wild Taiga (www.wildtaiga.fi) och Suomussalmi turistinfo (www.suomussalmi.fi, på finska).
 • Information om turismen fås också sidorna av Kuhmo stad (www.kuhmo.fi)
 • Villi Pohjola (www.villipohjola.fi) erbjuder hyrestugor och andra övernattningsmöjligheter.

Service för rörelsehindrade

 • I Juortanansalo - Lapinsuo -området finns ingen service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden

 • I omnejden ligger Vartius gränsstation. För att kunna resa till Ryssland krävs giltigt pass och visum.
 • Rätt nära Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde verkar flera naturturismföretag både från Kuhmo och Suomussalmi. Mera information om deras tjänster och övriga tjänster fås från
  • Lentiira by (www.lentiirankyla.com, på finska),
  • Kuhmo (www.kuhmo.fi, på finska) och
  • Suomussalmi (www.suomussalmi.fi, på finska) turistbyrå.
 • Örviga turist service från Wild Taiga (www.wildtaiga.fi)