Att göra och se i Hytermä

Natur

Öarna i Hytermä, Suuri- och Pieni-Hytermä samt Laviasaari, har ansetts vara de vackraste öarna i Puruvesi. Landskapet domineras av en ståtlig, rätt så karg ås med tallskogar, fina sandstränder, små vikar, uddar och tre tjärnar. Skogarna har varit föremål för skogsbruk ända sedan slutet av 1920-talet, då området övergick i Häyrynens ägo.

Bild: Forststyrelsen / Miia Tolvanen

På sluttningarna reste sig småningom en bastant tallskog, som sköttes varsamt med beaktande av naturskönheten. I området har även helt orörda besparingsskogar och urskogsområden.

Sevärdheter

Arbetets minnesmärke. Bild: Forststyrelsen / Anne Pyykönen

"Arbetets minnesmärke" reser sig fortfarande stolt på sluttningen på den östra delen av ön. Man kan göra utflykter på egen hand till Romu-Heikkis rike.

Bild: Forststyrelsen / Miia Tolvanen

De tre bodarna, husmors pörte, loftboden, kornboden, väderkvarnen, trapporna byggda av sten och rastplatserna ger besökaren möjlighet att drömma sig tillbaka till Romu-Heikkis tid. Längs den omärkta stigen uppe på åsen öppnar sig ståtliga landskap mot skogen och sjön. Man kan följa stigen för att stilla sig vid Romu-Heikkis och Pikku-Juulias gravplats, vars port vaktas av parets trogna vakthundar, som även de vilar i sin egen grav. Byggnaderna i Hytermä är låsta.

Leder

På Suuri-Hytermä finns omärkta stigar som man kan följa för att bekanta sig med öns sevärdheter. En lättframkomlig stig går från öns södra del, från "Arbetets minnesmärke", förbi bodarna nedanför åsen till "skogsmuseet" och loftboden och därifrån vidare längs stranden till begravningsplatsen på Laviasaari. Man kan också gå längs åsen från "Arbetets minnesmärke" till begravningsplatsen och beundra de vackra sjölandskapen. Uppe på åsen kan man ta en paus vid viloplatserna byggda av sten.

Viloplatsen. Bild: Forststyrelsen / Miia Tolvanen