Friluftsleder och stigar

Naturstig

  • Naturstigen (1 km) startar från Hirvisuo parkeringsplats. Stigen går först över en öppen mosse och för sedan till fågeltornet på en skogsholme. Stigen är spångad. Naturstigen går från fågeltornet tillbaka till parkeringsplatsen.

Utflyktskarta.fi: Hirvisuo

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!