Hettaområdet ligger i Enontekis kommun, norr om Pallas-Yllästunturi nationalpark. Stamväg nr 93 går genom området.

Hetta @ Forststyrelsen

Kommunikationer

Med allmänna kommunikationer

  • Det går en daglig bussförbindelse (www.matkahuolto.fi) från Rovaniemi till Hetta.
  • På vårvintern finns om lördagar en flygförbindelse (www.tosilappi.fi, på finska) till Enontekis. Till Kittilä finns dagligen året om flygförbindelse. Därifrån finns anslutning med buss eller taxi.
  • Man kan komma med tåg (www.vr.fi) till Rovaniemi och Kolari, varifrån det finns anslutning med buss till Hetta.

Med bil

  • Man kan komma till Hetta med bil från Kittilä, Muonio och Kilpisjärvi samt från Kautokeino i Norge.
  • Körinstruktion till Fjäll-Lapplands naturum.  

Lämpliga startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor
 © Forststyrelsen 2014

Övriga kartor

  • Jyppyrä leder -karta
  • Skidspårskartan Hetan ladut, 1:70 000. Kartan kan köpas från  Fjäll-Lapplands naturum och logier i Hettas omgivning.
  • Friluftskarta Pallas, Hetta, Olos, 1:50 000. Karttakeskus 2017. Kartan kan köpas från Fjäll-Lapplands, Pallastunturi och Kellokas naturum samt Karttakeskus.
  • Pallas Ylläs Aakenus fjällkarta, 1:50 000. Calazo 2017. Kartan kan köpas från Fjäll-Lapplands, Pallastunturi och Kellokas naturum samt Partioaitta.
  • GT utflyktskarta Norra Finland, 1:400 000. Karttakeskus 2016. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Utflyktskarta.fi: Hetta