Tilläggsinformation on Gäddtarmens historia

De äldsta ristningarna i Gäddtarmen härstammar från 1400-talet. Tullholmens naturhamn var en livlig hamn för 500 år sedan. År 1584 besöktes Gäddtarmen av Casper von Tisenhusen, som hörde till en berömd baltisk adelsläkt och som tjänstgjorde i svenska armén som ryttmästare. Släktens vapen består av en oxe och en hjälm med oxhorn på. Hans ristning på klippan berättar om den livligaste eran i Gäddtarmen. På 1500- och 1600-talen färdades många båtar som transporterade krigshärar och deras utrustning på Finska viken eftersom Finland, Sverige och Baltien hörde till samma rike.

Hällristning från 1584 vid Hangö Gäddtarmen. Bild: Hans-Erik Nyman

Under 1600-talets lopp blev sundet grundare och båtarna allt större. Då även lotsverksamheten utvecklades samtidigt minskade användningen av Gäddtarmen. Sjöfolket kände dock fortfarande till stället, och även under följande sekel besökte man holmen för att titta på de gamla hällristningarna och för att lämna ett minne av sitt eget besök.

Den mest berömda inskriften är August Ehrensvärds, Sveaborgs planerare, mätnings- och forskningssällskaps markering 21.8.1754. Där berättas det att officerarna jagade, fiskade, mätte öns areal och vattennivå - och som avslutning drack man ett gott kaffe.

Fortfarande ett unikt besöksmål

Gäddtarmen är en unik "sjöfolkets gästbok". Inom nära framtid föreslås det för FN:s världsarvslista som en del av alla människors gemensamma kulturarv.

Hällristningar invid strandlinjen i Gäddtarmen. Bild: Antti BelowHangö museum och Museiverket har rengjort och målat inristningarna för att de inte ska täckas över av mossa utan också finnas till påseende för nutida besökare. Man har också inlett kartläggningen av vrak och övriga undervattensfornminnen i närheten av Gäddtarmen. Gäddtarmen är en del av Tulluddens naturskyddsområde, som förvaltas av Forststyrelsen och är avsett speciellt för skydd av havsfåglar.

På den närliggande bergsholmen Gustafsvärn byggdes det på 1700-talet en fästning för att skydda Hangö udd. Fästningen söndersprängdes under Krimkriget.

Hangö stads turistsidor (www.hango.fi) berättas det mera om Gäddtarmen och Gustafsvärn.