Årets frivilliga miljöarbetare

Årets frivilliga miljöarbetare är en aktör som genom sin insats har förbättrat naturens tillstånd i Finland och gjort frivilligarbete utifrån sin kärlek för den finska naturen, en art, ett utflyktsmål eller kanske ett kulturarvsobjekt. Frivilligarbetet i fråga har gjorts i samma eller föregående år.

Årets frivilliga miljöarbetare utsågs första gången år 2011.

Talkon i Rapola. Bild: Elias Lahtinen

Forststyrelsens Naturtjänster har utsett Årets frivilliga miljöarbetare åren 2011–2015. År 2016 övergick man till ett system där miljöministeriet och Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland jämna år utser Den bästa insatsen för naturen och Forststyrelsens Naturtjänster udda år Årets frivilliga miljöarbetare.

Till Årets frivilliga miljöarbetare har tidigare år utsetts

  • Maaselän Latu ry (2017)
  • Virtavesien hoitohdistys (2015)
  • Marko Kettunen för arbete med stora rovdjur (2014)
  • Jarmo Ahtinen för arbete med kungsörnar (2013)
  • Pentti Järvisalo och WWF-talkolägren (2012)
  • Tauno Ulvinen samt Esteri och Martti Ohenoja (2011).
     

#luontovapaaehtoinen2017 ja #vapaaehtoistenpäivä