Tält eller vindskydd

Friluftsmänniskan bär med sig sitt tält eller övernattar i det fria, alternativt i fasta skärmskydd eller i stugor. Moderna tält och tygvindskydd är både lätta att bära och att sköta, och de är slitstarka.

Bild: Mari Limnell

Av dessa väger tältet mest, men det ger också det bästa skyddet mot väder och insekter.

Traditionellt vindskydd och erätoveri vindskydd är öppna, dvs. har en sida är öppen. Från dessa kan man under kvällens och nattens mörka timmar titta på stjärnhimlen och den falnande glöden framför fjällandskapet. Då myggplågan är som värst lönar det sig att förutom vindskyddet även ta med ett myggnät dvs. myggtält.

Även då du i huvudsak anlitar ödestugor är det bra att ha med sig något slag av bivackutrustning för den skull, att du inte kommer fram till ödestugan i tid. Stugorna kan också vara proppfulla eller så kan någon kan ha brunnit ner. En egen bivackutrustning på ryggen ger dig större valmöjligheter under färden.

Val av lägerplats

Då man väljer en lägerplats är det bäst att i mån av möjlighet utnyttja de fasta skärmskydd, kåtor och öde- samt reserveringsstugor som finns på många håll i terrängen. En bra lägerplats erbjuder skydd och möjligen färdig eldplats med torr ved. Under längre turer bör det också finnas tillgång till vatten i närheten. Då man väljer lägerplats bör man också beakta miljö- och naturhänsyn så att omgivningen skonas så mycket som möjligt.

Valet av plats för tält eller vindskydd avgör om vandraren faller i sömn eller tillbringar han natten genom att rotera på ett knöligt underlag i fåfänga försök att få en bekväm ställning. En bra tältplats är så jämn som möjligt utan stora stenar, rötter, gropar eller annat otyg som stör nattsömnen. Kottar och småsten samt ris plockas bort. Underlaget bör inte luta åt något håll, för annars glider alla de sovande i en enda hög i det lägsta hörnet.

Beakta temperatur- och fuktförhållandena. I dälder och sänkor är det lä, men det kan vara både svalt och fuktigt vid regn. I sumpig mark och på sjöstränder kan det vara kallare än på torra land. Grus- och sandunderlag är bra, eftersom de dränerar fukten, bara man får tältet eller vindskyddet stagat ordentligt. Solen värmer på morgonen och kvällen, medan vinden svalkar effektivt. Ofta är valet av tältplats ett resultat av många kompromisser.

Eldvaktens uppgifter

Då man övernattar vid öppen eld eller i ett tält med kamin behöver man alltid en eldvakt. Elden får aldrig lämnas utan tillsyn. Eldvakten är tältets eller eldens brandvakt. Vakten får inte avlägsna sig från platsen eller somna.

Eldvakten övervakar, att inte den glödande kaminen, elden eller flygande gnistor orsakar en brand och att brinnande klabbar inte faller på dem som sover. Till vaktens uppgifter hör också att upprätthålla en jämn och lämplig värme i tältet. Det är svårare än man skulle tro. Isiga och t.o.m. våta klabbar brinner, bara de är tillräckligt klena och placeras på en god, jämn glödbädd.

Eldvakten torkar och flyttar på plagg och utrustning som placerats på tork och ser till att de inte förstörs av hettan. Eldvakten ser till under sitt vaktpass att de andra kan sova ostörda. Eldvakten väcker sin efterföljare i god tid och ser till att denne kryper ur sovsäcken och övertar vaktuppdraget. Vakten sitter alltid bredvid kaminen eller elden, aldrig inrullad i sin sovsäck.

Eldvakten bör alltid ha en hink vatten till hands bredvid elden eller kaminen. Skodon och annan utrustning som placerats intill elden för att torka, bör övervakas och flyttas på, så att de inte skadas av hettan eller smälter.

Val av tält eller vindskydd

Du företar dig troligen många olika slag av turer, samtidigt ändras även de krav som ställs på tältets eller vindskyddets egenskaper. Det är bäst att noga tänka över vad du behöver:

  • kommer du att bära tältet själv, eller används det vid kanot- eller skidturer med pulka så att du inte behöver beakta vikten så mycket?
  • hur många personer ska det rymma?
  • spelar innerhöjden någon roll?
  • materialets hållfasthet
  • används det främst under sommar eller vinter?
  • öppen eller sluten konstruktion (vindskydd eller tält)?
  • hurudana lägerplatser.