Evois rekreationsfiskeområde

  • Området delas in i följande tillståndsområden:
  • Alinen Niemisjärvi. Bild: Janne KoivuniemiFisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik (www.eraluvat.fi).
  • Ett fisketillstånd för Niemisjärvet för tre timmar eller ett dygn kan också köpas via mobiltelefon (www.eraluvat.fi). På fiskeområdet finns det finskspråkiga anvisningar samt telefonnummer för köp av mobiltillstånd.
  • Om man vill fiska i Niemisjärvet måste man ha betalt statens fiskevårdsavgift (www.eraluvat.fi).

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).