Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde läge i Finland Norra Österbotten
Reisjärvi (www.reisjarvi.fi, på finska)
Areal: 7 km², inrättat 24.06.1997


Etelä-Sydänmaa är en mosaiklik vildmarkshelhet med skogar, trädbevuxna myrar, öppna myrar och tjärnar och sjöar av olika storlek. I området förekommer flera utrotningshotade växtarter och där finns ett mångsidigt fågelbestånd.

Kuivajärvi. Bild: Päivi Virnes

Etelä-Sydänmaa är ett bra utflyktsmål för en eller ett par dagars vandringsturer. Terrängen är i huvudsak lättframkomlig om också den är ovanligt stenig. Etelä-Sydänmaa som är beläget på Suomenselkäs karga vattendelare förblev länge väglöst och obebott, eftersom området är en del av ett mera omfattande stenmoränområde som inte är lämpligt för odling.

Landskapsbilden i Etelä-Sydänmaa består av talldominerade skogar och ett flertal små myrar. I området finns ett flertal små och karga tjärnar och sjöar. Skogarna består ställvis av gammal naturskog och i landskapet finns bevarats vildmarkslika drag.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/etela-sydanmaa.

Kundtjänst

Limingovikens naturum   
Tfn. 0206 39 6059
liminganlahti(at)metsa.fi

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Etelä-Sydänmaa

Se anvisning: Med bil till Etelä-Sydänmaa

Utflyktskarta.fi: Etelä-Sydänmaa