Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Änäkäinen rekreationsskog. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom området.