Nyhetsarkiv

Tillbaka

Observera om du rör sig i naturen - isarna är ännu mycket svaga

2018-12-17

Isarna är svaga på många ställen på grund av det extremt varma vädret. Vi rekommenderar att man inte rör sig på sjö- och havsisarna i det här skedet, utan väntar på kallare väder så att det hinner bildas ett fast istäcke.

Isens bärkraft skall mätas enligt fastisen. Isens tjocklek kan variera mycket på bara en liten sträcka beroende på bottnens beskaffenhet och strömningar i vattnet. Det är därför viktigt att kontrollera att isen bär på hela det område där man rör sig.