Suomujoki skoltfälts läge i Finland.Östra Lappland
Sodankylä (www.sodankyla.fi, på finska)
Urho Kekkonens nationalpark

Suomujoki skoltfält ligger vid älven Suomujoki ett par kilometer nordost om Aittajärvi i Urho Kekkonens nationalpark. Fältet, som är skyddat och restaurerat, användes som boplats av skoltsamer på 1940-talet.

Suomujoki skoltfält var sommarboplats för familjen Semenoff från Suonikylä i Petsamo under åren 1946 - 1948. Det är den bäst bevarade skoltsamiska byggnadshelheten inom Finlands nuvarande gränser, som byggts enligt byggnadstraditionen i gamla Suonikylä. Platsen är värdefull i byggnadshistoriskt hänseende och för den skoltsamiska traditionen. Skoltsamerna som evakuerades från Petsamo utplacerades slutligen i Sevettijärvi.

Suomujoki skoltfält. Bild: Sulo Norberg

Öppettider

 • Man kan besöka Suomujoki skoltfält året runt.
  • Huvudbyggnaden är låst, men det är fritt tillträde till de övriga byggnaderna. Det är förbjudet att värma upp bastun.
  • Det finns ingen personal vid Suomujoki skoltfält.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

Med bil

 • Det bästa sättet att ta sig till Suomujoki skoltfält är längs Luttojoki skogsbilväg som svänger av från Palkisoja mot Aittajärvi mellan Saariselkä och Ivalo. Sträckan från Ivalo är 53 km och från Saariselkä 48 km. Den som är på väg till Aittajärvi gör alltid klokt i att försäkra sig om skogsbilvägens skick på Saariselkäs kundtänst Kiehinen.
 • Från parkeringsplatsen i Aittajärvi går en stig på ett par kilometer till skoltfältet. Stigen är inte markerad i terrängen.

Med allmänna kommunikationer

 • Det finns ingen kollektivtrafik till skoltfältet.

Suomujoki skoltfält @ Forststyrelsen

Elektroniska kartor

Service

 • Suomujoki skoltfält är avsett att utforskas på egen hand och har ingen personal för guidningar.
 • Skoltfältet är ett museiområde där det är förbjudet att göra upp eld och slå läger.
 • De närmaste öde- och reserveringsstugorna är: Snellmaninmaja ödestuga, Jyrkkävaara öde- och reserveringsstuga och Porttikoski ödestuga.
 • De närmaste eldplatserna finns på sjöarna Aittajärvis och Kotajärvis stränder.
 • I Suomujoki kan man fiska med Forststyrelsens tillstånd nr 1563. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eraluvat.fi, på finska).
 • Mer information om service i området

Service för rörelsehindrade

 • Området har ingen service för rörelsehindrade.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/suomujokiskoltfalt.

Liknande mål

Samegården Välimaa