Soiperoharju och de klara sjöarna

Soiperoharjus natursköna ås- och sjölandskap är unika.

Den spetsiga Soiperoharju, som formades av inlandsisens smältvatten för ca 10 000 år sedan, är geologiskt och landskapsmässigt ett viktigt åsområde. Forststyrelsen avsatte Soiperoharju som ett urskogsområde redan år 1955 och åsens trädbestånd har bevarats i naturligt tillstånd. Åsen kantas på den norra sidan av Rääpysjärvi och Saarilampi samt på den södra sidan av Soiperoisenjärvi.

En damm i Soiperoinen. Bild: Harri Hiltunen.

Historiska sevärdheter

Hjortfångstgropen på Soiperoisenharju representerar spår av bosättning på den förhistoriska tiden. Norr om Saarilampi finns tre kolbotten och ruinerna av milbrännarnas stugor. Soiperoisenkangas' tjärdal härstammar från tjärbränningens tider i början av 1800-talet.