Tälta miljövänligt

Gör så här

  • Slå läger på iordningställda tältningsområden, men högst ett eller två dygn i sträck. Om sådana inte finns, välj hellre en tidigare använd lägerplats än en helt ny. På naturskyddsområden kan det vara tillåtet att tälta enbart på anvisade tältningsområden.

Häll vatten i ett kärl och diska och tvätta dig på torra land. Bild: Martti Sirola

  • Undvik att slå läger på lav- och andra slitagekänsliga områden.
  • Ta hänsyn till att på samma tältningsområde och i samma ödestuga kan övernatta också andra vandrare, som vill använda ställets friluftsanordningar och samtidigt njuta av naturens frid utan störning. För att minska störningar kan större grupper dela upp sig i mindre grupper eller välja en sådan övernattningsplats där inte andra övernattar.
  • Diska inte direkt i vattendragen eller på brunnslocket. Ta diskvatten i ett kärl och tvätta matbesticken där. Häll ut smutsvattnet på land tillräckligt långt bort från vattendragen så att vattnet sugs in i jorden. Om det är möjligt att diska med varmt vatten behövs oftast inte diskmedel.
  • Sköt om din personliga hygien så att miljön belastas så litet som möjligt. Ta tvättvatten i ett kärl och tvätta dig på torra land, på så sätt hindrar du att tvål och hårtvättmedel rinner ut i vattendragen. Häll ut smutsvattnet på land så att det sugs in i jorden.
  • Använd tältningsområdets toalett om sådan finns.
  • Gräv en grop för avföringen med en planteringsspade på en plats, som är tillräckligt långt borta från vattendrag, källa, vandringsled eller tältplats. Bild: Martti SirolaOm det saknas toaletter på tältningsområdet, kan du gräva en liten grop för avföringen med en planteringsspade tillräckligt långt borta från vatten, källor, stigar och lämpliga lägerplatser. Gräv en gemensam grop för hela gruppen. Täck över avföringen med den uppgrävda jordklumpen efter användningen.Använd toalettpapper sparsamt.
  • Håll som princip, att ej lämna det minsta spår efter dig på lägerplatsen. Gör inga bord, bänkar eller andra tillfälliga lägerkonstruktioner. Städa alltid bort alla spår från vistelsen innan du lämnar lägerplatsen.

Varför?

Då du slår läger på tältningsområden, slits marken och vegetationen rätt litet, eftersom tältningsområdena är planerade så att de tål slitage så bra som möjligt.

Städa alltid bort alla spår efter dig på lägerplatsen. Bild: Martti Sirola

Fri tältning medför ibland olika slag av problem. De är störningar, slitage och åverkan.Då var och en iakttar områdets ordningsstadga eller de skyldigheter som hänför sig till allemansrätten, undviker man nämnda problem. Tältningen sliter i varje fall mera på marken och vegetationen än vandring, eftersom man då stannar en längre tid på samma plats och ofta på ett slitagekänsligt område.

Matrester, fett, skräp och skum i strandvattnet vittnar om, att någon på traditionellt sätt diskat direkt i vattendraget eller att någon tvättat sig där. Det är motbjudande att ta vatten från ett sådant ställe för matlagning eller för att släcka törsten. Diskmedlet och matresterna kan öka risken för uppkomst av giftiga blågröna alger.

De mest motbjudande på lägerplatser är otäckt eller dåligt täckt avföring och toalettpapper. Förutom av dessa estetiska olägenheterna kan det även förekomma sanitära problem, om kolibakterier förorenar vattenstället eller rentav grundvattnet.

Läs mer

Ge akt på hygienen

Du tvättar väl inte dina händer eller kärl i stugornas dricksvattenämbar eller vattenposter. Du fyller säkert inte heller din vattenflaska ovanför vattenämbaret.