Skoltsamernas kulturhus

Bild: Satu Airola

Skoltsamernas kulturhus läge i FinlandNorra Lappland
Enare (www.inari.fi, på finska)
Sevettijärvi-Näätämö området

I Skoltsamernas kulturhus i Sevettijärvi by förevisar skoltsamernas tradition och kultur. Sevettijärvi är centrum för skoltkulturen på Finlands sameområde på grund av antalet skoltsamer och att kulturen bevarats där.

Ivvan och Martta. Foto: K., Nickul, 1934, Museiverket.Skoltsamernas kulturhus finns i ett gammalt skoltsamehus. Staten lät uppföra många liknande hus i Enare kommuns östra delar i slutet av 1940-talet, för att man skulle kunna utplacera skoltsamer på området som under vinterkriget evakuerades från Petsamo. I Sevettijärvi bosatte sig främst skoltsamer från Suonikylä, och åt dem byggdes sammanlagt 52 skoltlägenheter på området.

Kulturhuset representerar ett typhus som byggdes för utplacering av evakuerade efter kriget, och vid dess planering togs även skoltsamernas byggtradition i beaktande. Den röda stugan som i dag verkar som kulturhus var ursprungligen belägen vid sjön Kirakkajärvi. Förutom stugan fanns även en förrådsbyggnad. Fastigheten förblev dock obebodd, och stugbyggnaden flyttades till dess nuvarande plats i början av 1900-talet.

Samemuseet har inrättat ett friluftsmuseum på kulturhuset gårdsplan. I friluftsmuseet har man rekonstruerat en traditionell sommarboplats från Suonikylätiden med stugor och njallor, dvs. förvaringsbodar på stolpar.

Öppettider

11.6. - 20.9. dagligen kl. 10 - 17

Det är fritt inträde till kulturhuset. Vi rekommenderar att större grupper förhandsanmäler sig.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Sevettijärventie 9041, 99930 Sevettijärvi
Postadress: Saamelaismuseosäätiö, Inarintie 46, 99870 Enare
Telefon: Skoltsamernas kulturhus 0400 373 015 / Siida 0400 898 212
E-post: kolttaperinnetalo(at)samimuseum.fi eller siida(at)samimuseum.fi

Kommunikationer

Med bil

  • Skoltsamernas kulturhus är beläget vid Kaamanen-Näätämö -vägen (nr 971) i Sevettijärvi bredvid kyrkan.

Med allmänna kommunikationer

  • Till Sevettijärvi finns det en daglig bussförbindelse från byn Kaamanen. Tidtabeller (www.matkahuolto.fi)

Skoltsamernas kulturhus @ Forststyrelsen 2006.

Elektroniska kartor

Service

  • Traditionella hantverk till salu. Foto: Arja HartikainenInformation om skoltkulturen samt om Kaldoaivi och Vätsäri ödemarksområden och omnejdens natur och friluftsmöjligheter.
  • Till salu finns bl.a. skoltsamernas traditionella hantverk samt kartor.

Permanent utställning

  • Föremålen, fotografierna och hantverken i kulturhusets utställning skildrar skoltsamernas historia och nutid. I friluftsmuseet kan man bekanta sig med en för skoltsamerna typisk sommarboplats.

Gårdsområdet

Service för rörelsehindrade

  • Byggnaden är inte tillgänglig med rullstol.
Objektets sköts av Samemuseum Siida (www.siida.fi, på finska).

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/skoltsamernaskulturhus.