Forststyrelsen är Helsingforsbiennalens huvudsamarbetspartner

Gammal tegelbyggnad.

Evenemanget Helsingforsbiennalen återkommer med samtidskonst till Skanslandets historiska naturområden 2023. 

Naturtjänsterna vid Forststyrelsen svarar för att utveckla Skanslandet till ett ansvarsfullt, mångsidigt och lättillgängligt naturområde. Syftet är att synliggöra öns mångfaldiga natur och historia på ett modernt och inkluderande sätt. Samarbetet med Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum, samt årets tema för Helsingforsbiennalen, Nya riktningar kan uppstå, ger Forststyrelsen möjligheter att öka besökarnas medvetenhet om naturen. Samtidigt kan Forststyrelsen nå ut till nya målgrupper som är intresserade av ansvarsfullt och aktivt medborgerligt beteende till förmån för naturen. 

Naturtjänsterna vid Forststyrelsen har som mål att värna om den biologiska mångfalden. Konsten kan stödja det här målet genom att lyfta fram orsakssamband i finländarnas vardag. Studier visar att både naturen och konsten också bidrar till att öka välbefinnandet. 

Ett evenemang kräver långsiktigt samarbete 

När man bedömer hur samtidskonst passar in i en värdefull kulturhistorisk naturmiljö, måste verkningarna beaktas ur flera perspektiv. Från Forststyrelsens sida har en arkeolog, en expert på byggnadsarv, en bevarandebiolog, en expert på områdesförvaltning och kundupplevelser samt en byggnadsexpert deltagit i samarbetet. Fornminneslagen, naturskyddslagen och andra författningar samt byggnadsskyddets och Museiverkets krav har beaktats i planeringen, liksom arternas, företagspartnernas och besökarnas perspektiv. Planeringen har haft en positiv besökarupplevelse och god kundsäkerhet som utgångspunkt.

Tre personer undersöker guidetavorna på sommaren.