Kartor över och kommunikationer i Sibbo storskog

Sibbo storskog finns inom Sibbo, Vanda och Helsingfors kommuners områden, ca 20 kilometer från Helsingfors centrum.

Sibbo storskogs kommunikationer

Kommunikationer

 

Med allmänna kommunikationer

 • Till Sibbo storskogens norra del, Byabäckens dalgång
  • Från Jokivarsivägen nr.1521 (Nissbacka - Nickby): Från Västervägens hållplats (Si1423) är det ca. 1,5 km till Källängens infotavla och ca 2,5 km till Byabäckens naturstig. 
  • Till Hindsby kommer man under skoldagar med buss 984K från Talma och Nickby i Sibbo. Från Hindsby är det 1,4 km längs Västervägen till Byabäckens naturstigs början. 
 • Till Sibbo storskogens södra del, Sottungsby
  • Till Sottungsby går buss 717A från Helsingfors (Helsingfors - Sottungsby) och Dickursby i Vanda buss 711k. Från busshållplatsen(V9810) vid Kalkugnsvägen är det ca 500 m till naturstigens början. 
 • Till Sibbo storskogens västra del, Hanaböle träsk (Kuusijärvi)
  • Till närheten av Hanaböle träsk friluftscentrum går buss 739 från Helsingfors. Från Kuusijärvi hållplats (V9719) är det några hundra meter till Cafe Kuusijärvi. 
 • Sök rutter och tidtabeller till Sibbo storskog (hsl.fi/sv/tidtabeller-och-rutter).

Med bil

 • Sibbo storskogens norra del, Byabäcken är beläget i Hindsby i Sibbo utmed Västervägen, ca 30 km från Helsingfors. Man kommer till området t.ex. via Jokivarrentie (Nissbacka - Nickby, väg nr 1521). Till Jokivarsivägen kommer man bl.a. från Gamla Lahtisvägen (nr 140) eller Kervovägen (nr 148). Från Jokivarsivägen vänder man enligt Hindsbys skyltar till Västervägen. Källängens lilla parkeringsområde ligger 1,5 km från korsningen av Jokivarsivägen och Västervägen på vänstra sidan vägen och Byabäckens parkeringsplats ligger ca 2,5 km från korsningen, på högra sidan av vägen. Man kommer också till Byabäcken via Hindsby.
 • Till Sibbo storskogens västra del, Hanaböle träsk (Kuusijärvi) kommer man från Lahtisleden (nr 4) och Lahtisvägen. På parkeringsområdet (Kuusijärvivägen 3, Vanda) finns plats för 250 bilar.
 • Till Sibbo Storskogens sydöostra del med Knuters parkeringsområde (Knutersvägen 667) med 160 platser och Bakunkärr parkeringsområde (Knutersvägen 421) i sydöstra Sibbo Storskog kommer man från Borgåvägen E18 via avtag nr 54 mot Landbo.
 • Till Sibbo storskogens södra del kommer man via Sottungsby i Vanda. Från ringväg III tar man t.ex. av vid avfarten till Håkansböle och fortsätter norrut längs Håkansbölevägen förbi Håkansböle idrottspark till Sottungsbyvägen. Fortsätt längs Nybyggesvägen till Flatbergets parkeringsområden. Till Kalkungsvägens parkeringsplatser kör man från Sottungsvägen via Ängsbackavägen.

I nationalparken är parkering tillåten endast på utmärkta parkeringsområden. Olovlig parkering vid vägkanter övervakas.

Lämpliga startpunkter

OBS! Ett nytt parkeringsområden 'Knuters'!
Knuters parkeringsområde: 
Knutersvägen 667, Helsingfors

 • Parkeringsområde före 160 bilar, stigförbindelse till Kalkbrännarensstig och Bakunkärr.

Byabäcken: Västervägen 237, Sibbo

 • Byabäckens naturstig, Ängesböle eldplats och Bergström torp och eldplats.

Källängen: Västervägen 152, Sibbo

 • Från parkerings området är det 850 m längs Västervägen till Byabäckens natursstig.

Bakunkärr: Knutersvägen 421, Sibbo

 • Stigslinga österut till Fiskträsk
 • Stig västerut mot Kalkbrännarens stig och Kalkbrukets eldplats. 

Flatberget / Tasakallio: Flatbergetsvägen 1, Vanda

 • Krävande tillgänglig stig (1km) till Storträskets tillgängliga kokskjul.
 • Stigförbindelse till Kalkbrännarenstig.

Hanaböle träsk friluftscentrum / Kuusijärvi: Kuusijärvivägen 3, Vanda 

 • Ruttförbindelse via Sibbo storkogs bro som öppnades 12/2019 till Bisaträsk och övriga parken. Följ orange salmiak formade stigmärken från parkeringsområdet. Skyltningen förbättras under år 2020.

Kartor

Övriga kartor

 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bland annat på Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Sipoonkorpi Sibbo Storskog, vattentålig karta, 1:20 000, Calazo Förlag 2018. 
 • Sipoonkorpi Sibbo Storskog vattentålig friluftskarta och guide 1:20 000. Karttakeskus och Joel Ahola.

Försäljningsställen för kartor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Sibbo storskogs karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsområden 

OBS! Ett nytt parkeringsområden 'Knuters'!
Knuters: 160 bilar

 • Knutersvägen 667, Helsingfors


Byabäcken: 21 bilar

 • Västervägen 237, Sibbo

Källängen: 12 bilar

 • Västervägen 152, Sibbo

Bakunkärr (2 parkeringsområden): tot. 37 bilar

 • Knutersvägen 421, Sibbo

Flatberget / Tasakallio (2 parkeringsområden): tot. 53 bilar

 • Flatbergsvägen 1, Vanda

Hanaböle träsk / Kuusijärvi: 250 bilar

 • Kuusijärvivägen 3, Vanda

Broschyr över Sibbo Storskog


Pdf-fil 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)