Instruktioner och regler för Sevettijärvi-Näätämö

Instruktioner för för att vistas och färdas i Sevettijärvi-Näätämö området

 • Vandraren rör sig på området enligt allemansrätten (www.miljo.fi).
 • För att få arrangera evenemang på området krävs alltid Forststyrelsens tillstånd.
 • Det är bra om stora grupper på förhand kan kontakta Forststyrelsen.
 • På statens marker i Övre Lappland har Forststyrelsen tillåtit att man gör upp eld av ris och grenar utan särskilt tillstånd. För att ta och använda lågor, dvs. fallna träd, av lågt värde behöver man ett markträdstillstånd. Tillstånd får man från Övre Lapplands naturum Siida eller från Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo. Det är önskvärt att man utnyttjar underhållna eldplatser alltid då det är möjligt. Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld även på de iståndgjorda eldplatserna. Det är ändå tillåtet att använda utfärdskokare.
 • Invånare i länder som har undertecknat Schengenavtalet kan korsa gränsen mellan Finland och Norge var som helst, så länge man inte har tullbart gods med sig. Vandraren bör kunna bestyrka sin identitet och nationalitet. Den som har sin hund med på vandringen måste på förhand kontakta en veterinär: på den norska sidan krävs bl.a. att hunden är Id-märkt och har husdjurpass såväl hälso- som vaccineringsintyg. Läs mera om transport av djuren (www.evira.fi).
Näätämö på hösten. Bild: Jorma Hevonkoski, Vastavalo.fi
 

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Sevettijärvi-Näätämö område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • Området är ödemarkslikt, och att färdas på området förutsätter tillräckliga friluftsfärdigheter. Att få hjälp i nödsituationer tar tid och är sällan lätt. Nödnumret är 112.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Det är bra att lämna ett färdmeddelande med rutt och tidtabell åt vänner och närstående. Man kan även lämna ett färdmeddelande till Övre Lapplands naturum Siida, tfn 0206 39 7740, men då bör man ovillkorligen komma ihåg att meddela då man kommit tillbaka från området.

Utrustning

 • Terrängen är omväxlande, men stigarna är inte svårframkomliga. Det finns flera vattendrag som skall korsas: ställvis finns det konstruktioner, ställvis bör man vada.
 • På området kan man fylla sin matsäck:Vid Sevettijärvi finns en livsmedelkiosk och i Näätämö matbutiker.
 • Det är i allmänhet möjligt att taga dricksvatten från vattendragen.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Högsäsong

 • "Ruska-tiden" infaller i början av september och varar två till tre veckor.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!