Vandringsleden Sevetti - Pulmanki är tämligen väl markerad, och längs leden finns det flera ödestugor samt en eldplats. Det lönar sig ändå att ta i beaktande att ödemarken är vidsträckt och där finns inget vägnät, vilket ställer stora krav på vandrarens frilufts- och orienteringsfärdigheter. Man bör också beakta de oberäkneliga väderförhållandena på det nordliga fjällområdet.

Då man planerar sin vandring har man stor hjälp av friluftskartan Sevettijärvi - Nuorgam.

Bild: Tuija Kangasniemi

Terrängen

Det är små höjdskillnaderna på leden, och den är huvudsakligen lättframkomlig. Man tar sig över de vattendrag som kommer emot längs leden via broar och ställvis är man tvungen att vada över eller ro över med roddbåt. Över Näätämöjoki och Pulmankijoki kommer man via hängbroar.

Tidsåtgång för vandringen

Det är många faktorer som inverkar på hur lång tid man bör reservera för vandringen. Sådana är bl.a. vandrarnas fysiska kondition och friluftsfärdigheter samt väderförhållandena. Man kan räkna med en medelhastighet på 3 km i timmen då man vandrar längs leden. Man kan räkna med att det tar ca 4 - 7 dygn att vandra leden.

Vinterbruk

Vinterleden är dragen genom förhållandevis jämn terräng och den är med blåfärgade ledkryss markerad. Långfärder på skidor är ändå alltid krävande p.g.a. de varierande väder- och snöförhållandena. De låga ledmarkeringarna på sommarleden blir översnöade på vintern, så sommarleden lämpar sig inte för vinterbruk.

Bild: Sampo Parkkonen