Dricksvatten

 • Det finns ställen där man kan ta dricksvatten vid varje ödestuga.
 • Vattnet är vanligen drickbart längs leden, men vandrarna använder ändå ytvatten på eget ansvar. Särskilt under den varma årstiden kan det vara bäst att koka ytvattnet innan man dricker det.

Avfallshantering

 • Vid de två nordligaste ödestugorna längs leden finns det ekopunkter, d.v.s. ställen där man kan lämna och sortera sitt skräp, vid de övriga ödestugorna finns det kärl för blandavfall.
 • Det är ändå önskvärt att var och en för bort sitt eget avfall bort från terrängen. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Miljöskonande friluftsliv

Vedhantering

 • Veden körs ut till ödestugorna under vårvintern och de är i säckor. Tomma säckorna är blandsopa. Vedhanteringen tär på naturresurserna - spara därför på veden.

Ansvarig för underhåll

 • Ansvarig för avfalls- och vedhanteringen på leden är Forststyrelsen, Lapplands naturtjänster. Tilläggsinformation från Övre Lapplands naturum Siida, tfn 0206 39 7740.

WC

 • Det finns torrtoaletter vid alla ödestugor.

Övernattning

Tältning

 • Det är tillåtet att tälta längs leden enligt allemansrätten. Minska på slitaget av marken genom att använda gamla tältplatser.

Ödestugor

Ödestugorna längs leden från söder till norr är:

Övrig service

 • Turismföretagarna i området presenteras på webbsidorna www.inarilapland.fi (på finska).
 • Information om den övriga servicen i omnejden på Enares och Utsjokis (www.saamivillage.fi) kommuners turistinfo.