Sevettijärvi - Iisakkijärvi, 19 km

Då man startar från Sevettijärvi vandrar man först genom tallmoar och passerar diverse vattendrag. Senare går leden i blandskog. Man kan ta sig förbi den långa och smala sjön Sundeejärvi längs vandringsleden på östra sidan av sjön eller alternativt längs en rutt för terränghjulingar på västra sidan av sjön. Innan man kommer till Opukasjärvi, måste man ta sig över ån Äylijoki antingen genom att vada eller genom att gå över en bro gjord för terränghjulingar.

Ungefär 2 km framåt från Opukasjärvi finns en eldplats som kallas Ylä-1. Den finns på södra stranden av Näätämöjoki, 0,8 km uppströms från en hängbro. Efter Näätämöjoki, som är en känd laxälv, kommer man till älven Silisjoki, som man kan ta sig över genom att vada eller vid högvatten med en dragfärja. Det mångsidiga landskapet uppvisar flera olika element: tallskogar, kalfjäll, myrar, berg, blockfält och tjärnar. Den här etappen slutar vid Iisakkijärvi ödestuga.

Silisjoki dragfärja. Bild: Antti Keskitalo.

Iisakkijärvi - Huikkimajoki, 9 km

Fjällbjörkskogarna har inslag av kalfjäll, tjärnar och små bäckar. När man har vandrat 4 km norrut från Iisakkijärvi, kommer man till en stigkorsning. I korsningen kan man välja mellan två rutter: man kan fortsätta vandringen mot norr till Huikkimajoki ödestuga eller göra en avstickare till Rousajärvi ödestuga. Från korsningen är det 5 km till båda ödestugorna.

Alternativ sträcka Iisakkijärvi - Rousajärvi - Huikkimajoki, 15 km

Leden till Rousajärvi viker av från huvudleden 4 km norr om Iisakkijärvi. I norra ändan av sjön Löyttijärvi finns en liten bäck som man bör ta sig över. Under etappen alternerar fjällbjörkskog med trädfattigt fjällhögland. Rousajärvi ödestuga är på södra sidan av sjön Rousajärvis, på 9 km avstånd från Iisakkijärvi.

Från Rousajärvi går man 6 km längs samma led tillbaka till huvudleden och Huikkimajoki. Då man går vidare från Rousajärvi ödestuga följer leden en bäck mot sjön Rousajärvi och passerar den på västra sidan. Leden stiger sedan upp för fjällsluttningen, där landskapet är öppet. Huikkimajoki ödestuga ligger gömd i en tät fjällbjörkskog.

Huikkimajoki - Tsaarajärvi, 12 km

Från Huikkimajoki vandrar man över nästan trädlöst fjällhögland mot sjöarna Tsaarajärvet, som skiljs åt av ett näs. Leden passerar renstängslet på gränsen mellan Kaldoaivi och Näätämö renbeteslags områden i närheten av Tsaarajärvi ödestuga.

Tsaarajärvi - Tsuomasjärvi, 11 km

Leden går på en trädlös fjällrygg. Vid leden reser sig fjället Golmmesoaivin (379 m), på vars topp finns Finlands och Norges gränsmärke. Tsuomasjärvi ödestuga är den sista stugan längs leden. Bakom stugan finns fjället Čuomasvárri (435 m), och det är mödan värt att kliva upp på fjällets topp en klar dag; vyerna över den omgivande ödemarken och Norge är fantastiska.

Tsuomasjärvi - Pulmankijärvi, 13 km

Leden går i närheten av finsk-norska gränsen och för till ledens ändpunkt, sjön Pulmankijärvis södra ända. I slutet av etappen tar man sig över ån Pulmankijoki längs en bro.