Kommunikationer

Med bil

 • Ledens södra startpunkt vid Sevettijärvi by når man via Kaamanen-Sevettijärvi-vägen (nr 971), som ca 25 km norr om Enare avviker från riksväg nr 4.
 • Till ledens norra slutpunkt kommer man längs riksväg nr 4 till Utsjoki, därifrån man fortsätter via Nuorgam (väg nr 970) vidare till Pulmankijärvi.
 • Man kan fråga sig för hos turism- och taxiföretagarna i trakten för att få sin bil flyttad till andra ändan av leden.
 • Körinstruktion till Siida
Kommunikationer till Sevettijärvi - Pulmanki -leden

Med allmänna kommunikationer

 • Till ledens södra startpunkt i Sevettijärvi finns det bussförbindelser (www.matkahuolto.fi) från Enare (reguljär tur Ivalo - Näätämö) och från Utsjoki (expressbuss Vadsö/Tana-Rovaniemi och reguljär tur Nuorgam - Ivalo). Då man kommer från Utsjoki byter man i Kaamanen till bussen som kommer från Enare.
  • Från Rovaniemi går det dagligen bussar till Enare.
  • I Nuorgam, Utsjoki och Sevettijärvi finns det taxiservice.
 • Det närmaste man kommer till ledens norra startpunkt är med bussen (www.matkahuolto.fi) som går från Enare till Nuorgam (reguljära turer Rovaniemi - Nuorgam/Tana, Ivalo - Nuorgam). Från Nuorgam är det ca 20 km längs en väg till startpunkten.
  • I Nuorgam finns det taxiservice.
 • Den närmaste flygplatsen (www.finavia.fi) finns i Ivalo.
 • Sök rutter och tidtabeller (www.resa.fi)

Kartor

Elektroniska kartor

Sevettijärvi-Pulmanki leden © Forststyrelsen 2018

Övriga kartor

 • Sevettijärvi - Nuorgam rekreationskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2014. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i Övre Lapplands naturum Siida, i Ivalo kundtjänst samt i välförsedda bokhandlar.
 • Kaldoaivi Sevettijärvi Nuorgam, vattentålig kartta, 1:25 000 ja 1:100 000, Calazo Förlag 2017. Kartorna kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida och i Ivalo kundtjänst.
 • Terrängkartor nr W524, X513 och X514, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008 och 2009. Kartorna kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida, i Ivalo kundtjänst och från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
 • Utflyktskarta GT Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Näätämöjoki Sevettijärvi Silisjoki vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2019. Kartor kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartorna

Publikationer

Forststyrelsens publikationer

Publikationerna kan beställas från Ivalo kundtjänst.