Instruktioner för den som färdas längs leden

 • Allemansrätten (www.miljo.fi) är i kraft på Kaldoaivi ödemarksområde.
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Kaldoaivi ödemarksområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet. 
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri. 

Säkerhet

 • Lämna ditt färdmeddelande till dina anhöriga eller till Övre Lapplands naturum Siida. Kom också ihåg att meddela då du återvänt. Skriv ditt namn och din planerade rutt i ödestugornas gästböcker, eftersom informationen är till hjälp i fall att man går vilse eller råkar ut för en olyckshändelse.
 • Leden går genom en vidsträckt ödemark, där det kan ta lång tid att få hjälp. Hjälp kallas alltid från nödnumret 112.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Det krävs erfarenhet av vandringar och friluftsliv att färdas längs leden. Det är bra om nybörjare vandrar tillsammans med någon erfaren vandrare.
 • Vädret är oberäkneligt särskilt på vintern, men också på försommaren och senare på hösten. Vädret inverkar också på mobiltelefonernas hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC:

Utrustning

 • Eftersom det är frågan om ett fjällområde, rekommenderas det i utrustningen särskilt bör ingå stadiga skor och varma och vindtäta kläder.
 • Det är ytterst viktigt att ta med sig karta och kompass samt ett tält eller motsvarande, friluftskök, förstahjälpsväska och tillräckligt med mat.

Årstider

 • Myggtiden börjar efter mitten av juni. Enligt ett ordspråk kommer myggorna till midsommaren. Myggplågan är värst i juli. Den är mindre besvärande efter snöfattiga vintrar och under torra somrar.
 • Höstfärgerna börjar i början av september och fortsätter i två till tre veckor. Färgprakten varierar från år till år.
 • Vinterns snö börjar vanligen falla i oktober-november. Det kan vara knappt om snö ända fram till årsskiftet. Det bästa skarföret infaller i mars-april. Det enhetliga snötäcket smälter bort till mitten av maj. Då smältvattnet svallar i älvarna och bäckarna måste man använda sitt eget förnuft då man väljer det ställe där man kan ta sig över bäckarna. Vattennivån och översvämningens längd varierar från år till år.

Säsongtider

 • Den livligaste vandringssäsongen infaller i juli och augusti. Bland vandrarna finns det också fiskare som styr sina steg mot Näätämönjoki.
 • April är en annan av årets högsäsong, också om det inte ens då blir trångt om utrymme: i ödemarken finns det plats för alla vandrare.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!