Vinterleder

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Ledernas startpunkter

Till fots och med snöskor

Tillträdesförbud

Du kommer väl också ihåg att Multiharju har tillträdesförbud hela året, med undantag för naturstigen. Också Iso-Seitsemisenjärvi och Soljanen har tillträdesförbud fr.o.m. 1.4 för att trygga fåglarnas häckningsro.

Vandringsleder

En vandrare på en snöig naturstig.Om vintern man kan röra sig på området till fots eller med snöskor.

Vänligen lämna skidspåret åt skidåkare och vandra utanför spåret!

  • Den 2 km långa rundslingan som börjar vid naturumet är i bruk året runt. Leden går via Sikomäki och Ahvenlampi tillbaka till naturumet. Om vintern kör man ett snöskoterpår längs leden för att underlätta vandringen.
  • Man kan ofta vintern igenom vandra längs den 1,8 kilometer långa naturstigen i Multiharju urskogsområde, trots att den inte underhålls om vintern.

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270
sisasuomi(at)metsa.fi

Parkeringsplatser

Vid naturumet på Kulomäki
  • Seitsemisentie 110, Ylöjärvi 
Kovero kulturgård
  • Seitsemisentie 948, Sisättö
Multiharju
  • Jaulintie, Ikaalinen
För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.
 
Parkeringsplatserna går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.
 

Broschyr över Seitseminen


Pdf 1,9 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Seitseminens karta i Utflyktskarta.fi.

Friluftstips

Om vintern
Om vintern är Seitseminen ett fridfullt utflyktsmål. Man kan röra sig på området till fots, med skidor eller med snöskor men bör beakta begränsningsområdena. Huvudvägarna plogas, men stigarna sköts inte med tanke på vandrare – det oaktat går det ofta att vandra längs Multiharju naturstig och Runokangas året runt.