Vinterleder

Ledernas startpunkter

Till fots och med snöskor

Med skidor

Tillträdesförbud
Du kommer väl också ihåg att Multiharju har tillträdesförbud hela året, med undantag för naturstigen. Också Iso-Seitsemisenjärvi och Soljanen har tillträdesförbud fr.o.m. 1.4 för att trygga fåglarnas häckningsro.

Vandringsleder

En vandrare på en snöig naturstig.Om vintern man kan röra sig på området till fots eller med snöskor.

Vänligen lämna skidspåret åt skidåkare och vandra utanför spåret!

  • Den 2 km långa rundslingan som börjar vid naturumet är i bruk året runt. Leden går via Sikomäki och Ahvenlampi tillbaka till naturumet. Om vintern kör man ett snöskoterpår längs leden för att underlätta vandringen.
  • Man kan ofta vintern igenom vandra längs den 1,8 kilometer långa naturstigen i Multiharju urskogsområde, trots att den inte underhålls om vintern.

Skidspår

Nationalparkens skidspår är rätt smalt och lämpar sig för traditionell stil. Spåren går huvudsakligen genom jämn och lättframkomlig terräng. Spåren körs vid behov upp om fredagar. Observera att spåren inte har märkts ut i terrängen och det är inte upplyst. 

Underhållna skidspår

 

Kivinevan lenkki, 6,1 km rundslinga

Skidning på underhållna skidspår symbol. Eldplats symbol. Torrtoalett symbol. Naturum symbol. Dricker vatten symbol. Parkeringsplats symbol.

Traditionell skidstil, vandringstid 1h.
Man måste gå ned för den branta backen vid Kulomäki.

Kom och upplev skönheten i den vackra myrmarken i Kivineva!

En vintrig myr, ett skidspår korsar myren.

Startpunkt
Adress: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 58.1777' lon: 23° 21.7003' ETRS-TM35FIN: N: 6876143 E: 309316

Friluftskonstruktioner
I Kulomäki på gårdsplanen vid Seitseminen naturum finns en täckt eldstad, vattenstation och torrtoalett. Vid Iso Kivijärvi finns eldplats och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Kivinevan lenkki går över Kivineva som är en av Seitseminens största myrar.

En snötäckt myr. Skog i bakgrunden.

Ruttbeskrivning
Länken är märkt med stolpar som har blått i toppen.
Leden är märkt motsols.

Spåret går från Kulomäki och rundar Iso Kivijärvi eldplats via Kivineva tillbaka till Kulomäki.

Koveron lenkki, 5,2 km rundslinga

Skidning på underhållna skidspår symbol. Eldplats symbol. Kokskjul symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Traditionell skidstil, vandringstid 1h.

Hur ser de vintriga vårdbiotoperna ut? Kom till Kovero för att ta reda på det!

En gammal träbyggnad täckt av snö.

Startpunkt
Adress: Kovero kulturgård (Seitsemisentie 948, Sisättö, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 54.8470' lon: 23° 22.9163' ETRS-TM35FIN: N: 6869907 E: 310033

Friluftskonstruktioner
Eldplatser vid Koverolampi och Haukilampi, kokskjul vid Kirkaslampi. Vid alla torrtoaletter. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Kovero kulturgård 

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols.

Spåret börjar i Kovero och går via Haukilampi, Kirkaslampi och Koverolampi tillbaka till Kovero.

Pohjoiskierros, 18,4 km rundslinga

Skidning på underhållna skidspår symbol. Eldplats symbol. Torrtoalett symbol. Naturum symbol. Dricker vatten symbol. Parkeringsplats symbol.

Traditionell skidstil, vandringstid 3h.

Njut av de mångsidiga landskapen på Pohjoiskierros (nordliga rundan) i Seitseminen!

Ett vintrigt skogslandskap i solskenet.

Startpunkter
Adress: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi) eller Kovero kulturgård (Seitsemisentie 948, Sisättö, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Naturumets koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 58.1777' lon: 23° 21.7003' ETRS-TM35FIN: N: 6876143 E: 309316

Koveros koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 54.8470' lon: 23° 22.9163' ETRS-TM35FIN: N: 6869907 E: 310033

En snörik skog och ett skidspår.Friluftskonstruktioner
I Kulomäki på gårdsplanen vid Seitseminen naturum finns en täckt eldstad, vattenstation och torrtoalett. Eldplatser och torrtoaletter i Koverolampi, Pitkäjärvi och Iso Kivijärvi. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt 
Kovero kulturgård och Pitkäjärvi skogsarbetarförläggning 

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols.

Spåret går från naturumet via Kovero och Pitkäjärvi till Kivineva och tillbaka till Kulomäki.

 

Eteläkierros, 24,5 km rundslinga

Skidning på underhållna skidspår symbol. Eldplats symbol. Kokskjul symbol. Reserverbar kokskjul symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Traditionell skidstil, vandringstid 4,5h.
På rutten finns det en farlig utförsbacke före Tuulimäki.

Har du lust att göra en något längre skidtur? Styr kosan mot Eteläkierros (södra rundan)!

En träbyggnad i en snörik skog.

Startpunkt

Adress: Kovero kulturgård (Seitsemisentie 948, Sisättö, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 54.8470' lon: 23° 22.9163' ETRS-TM35FIN: N: 6869907 E: 310033

Friluftskonstruktioner
I närheten av rutten finns det en eldplats vid Saari-Solja och Kirkas-Solja reserverings kokskjul. Dessutom en eldplats vid Koverolampi. Alla med torrtoaletter. Ta med dig eget toalettpapper.

Service
Möjlighet till logi, mat och bastu på Särkilampi bärgård (sarkilammi.fi, på finska), som även ansvarar för underhållet av spåret mellan Tuulimäki-Kovero. 

Sevärt
Kovero kulturgård 

Ruttbeskrivning
Leden är märkt medsols. 

Spåret börjar i Kovero och går via Soljanen och Jauli stuga till Särkilammin marjatila (sarkilammi.fi, på finska) och fortsätter via Hirviharju tillbaka till Kovero.

Liesijärvi förbindelsespår, 1,7 km/riktning

Ett vindskydd i en snörik skog.

Liesijärvis förbindelsespår avviker från södra rundan i Tuulimäki. Vid Liesijärvi eldplats sammanstrålar leden med Pirkan Taival skidspår. Vid Liesijärvi finns även vindskydd och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

 

En skidtur med en övernattning, 42,9 km rundslinga (Kulomäki -  Särkilampi bärgård - Kulomäki) 

Skidning på underhållna skidspår symbol. Eldplats symbol. Kokskjul symbol. Reserverbar kokskjul symbol. Tältningomräde symbol. Torrtoalett symbol. Naturum symbol. Dricker vatten symbol. Parkeringsplats symbol.

Traditionell skidstil, vandringstid 2 dagar.

Vill du ta en tur runt nästan hela Seitseminen på skidor? Under en skidtur med en övernattning får du en täckande bild av nationalparken från skidor.

Ett kärr på natten. Månen lyser på himmeln.

Startpunkt 
Adress: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 58.1777' lon: 23° 21.7003' ETRS-TM35FIN: N: 6876143 E: 309316

Friluftskonstruktioner
Längs leden finns flera eld- och tältplatser samt torrtoaletter. Ta med dig eget toalettpapper.

Service
Möjlighet till logi, mat och bastu på Särkilampi bärgård (sarkilammi.fi, på finska), som även ansvarar för underhållet av spåret mellan Tuulimäki-Kovero. 

Sevärt
Kovero kulturgård och Pitkäjärvi skogsarbetarförläggning 

Ruttbeskrivning
Spåret löper i en stor åtta, som man åker två gånger från Kirkaslampi till Karhukivi. Spåret börjar i Kulomäki och följer Pohjoiskierros till Kovero. Efter Kovero följer man Eteläkierros till Tuulimäki i parkens östra del. Därifrån åker man vidare via Soljanen och Jauli stuga till Särkilammin marjatila i parkens södra del. Från Särkilampi åker man via Hirviharju till Kovero, därefter längs Pohjoiskierros via Pitkäjärvi tillbaka till Kulomäki.

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270
sisasuomi(at)metsa.fi

Parkeringsplatser

Vid naturumet på Kulomäki
  • Seitsemisentie 110, Ylöjärvi 
Kovero kulturgård
  • Seitsemisentie 948, Sisättö
Multiharju
  • Jaulintie, Ikaalinen
För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.
 
Parkeringsplatserna går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.
 

Broschyr över Seitseminen


Pdf 2 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Seitseminens karta i Utflyktskarta.fi.

Friluftstips

Om vintern
Om vintern är Seitseminen ett fridfullt utflyktsmål. Man kan röra sig på området till fots, med skidor eller med snöskor men bör beakta begränsningsområdena. Huvudvägarna plogas, men stigarna sköts inte med tanke på vandrare – det oaktat går det ofta att vandra längs Multiharju naturstig och Runokangas året runt.