Ledernas startpunkter

Tillträdesförbud
Du kommer väl också ihåg att Multiharju har tillträdesförbud hela året, med undantag för naturstigen. Också Iso-Seitsemisenjärvi och Soljanen har tillträdesförbud fr.o.m. 1.4 för att trygga fåglarnas häckningsro.

Naturstigar

Aarnipolku (Urskogsstig), 1,8 km rundslinga

Vid bar mark, ofta även framkomlig vintertid, vandringstid 1h.
Håll dig till stigen! Multiharju är ett område med tillträdesförbud.

Kom och njut av dunklet i Multiharju urskog som kallas för Seitseminens hjärta.

En tall fotograferad nedifrån, tallen har vridna tätvuxna grenar.

Startpunkt
Adress: Multiharju parkeringsplats (Jaulintie, södra delen av parken, 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 54.3351' lon: 23° 24.5112' ETRS-TM35FIN: N: 6868880 E: 311375

Aarnipolku karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Friluftskonstruktioner
På Multiharju parkeringsplats finns en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Stigen slingrar sig mellan gammeltallar, gråa torrakor, stora aspar och granar. Stigen som presenterar gammelskogsarter börjar vid hörnet av parkeringsplatsen. Multiharju är Seitseminens kärna. 

En stig i skogen.

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols.

Aarnipolku i Multiharju startar från hörnet av Multiharju parkeringsplats och återvänder tillbaka till startpunkten.

Observera
Håll dig till stigen! Multiharju är ett område med tillträdesförbud, där det är tillåtet att röra sig enbart på stigen för att förhindra skador på mark och vegetation. Man kan vandra längs stigen även vintertid. Den östra delen av naturstigen är tillgänglig med barnvagn och rullstol.

Saari-Soljanen, 2,0 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 1h. Observera begränsningsområden 1.4.–15.7.
Du kan även njuta av utsikten från rullstol eller med barnvagn (0,5 km).

Saari-Soljanen naturstig inbjuder till ett besök i den vackra myrmarken. 

Vandrare i ett höstlikt landskap går mot en myr längs en gångväg i trä.

Startpunkt
Adress: Saari-Soljanen kokskjul (Soljostentie, östra delen av parken, 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 54.0867' lon: 23° 28.0978' ETRS-TM35FIN: N: 6868247 E: 314487

Saari-Soljanen karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Friluftskonstruktioner 
Kirkas-Soljanen och Jaulinneva observationsplattformar. Saari-Soljanen kokskjul, eldplats samt en handikappanpassad torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt 
Saari-Soljanen naturstig berättar om den finländska myrmarken och dess mångfald. Längs med leden kan du hitta gamla myter och även sägner i anknytning till myrar. Området Soljanen är en av de mest omfattande myrmarkerna i naturtillstånd i Seitseminen naturpark. Från Jaulinneva utsiktsplattform kan man beundra det vildmarkslika karga öppna mosslandskapet.

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols. 

En stig i skogen.

Stigen går från kokskjulet Saari-Soljanen och fortsätter längs en handikappanpassad ramp mot Kirkas-Soljanen. Stigen återvänder via skogen till kokskjulet. Längs med vägen kan du göra en avstickare till Kirkas-Soljanen och Jaulinneva observationsplattformar.
 
 
Observera 
Myrarna är spångbelagd så man klarar sig på stigen med träningsskor. En del av naturstigen, cirka 0,5 km, är lämplig för barnvagn och rullstol. Beakta tillträdesförbudet 1.4 - 15.7.

Runokangas naturstig, 2 km rundslinga

Vid bar mark, ofta även framkomlig vintertid, vandringstid 1h.
Utmed stigen förekommer vissa höjdskillnader.

Njut av kombinationen av natur och kultur! I Runokangas finner du förutom vacker natur dikttavlor.

En närbild av en informationstavla, på tavlan finns en dikt.

Startpunkt
Adress: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 58.1777' lon: 23° 21.7003' ETRS-TM35FIN: N: 6876143 E: 309316

Runokangas karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Friluftskonstruktioner
I Kulomäki på gårdsplanen vid Seitseminen naturum finns en täckt eldstad, vattenstation och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper. 

Sevärt
Runokangas naturstig förenar kultur och övningar som ökar människans välstånd. Längs stigen finns dikter med sju olika teman inristade i Kuru granit. Stenarna till dikttavlorna skänktes av Tampereen Kovakivi Oy.

Solen skiner på stigen som leder genom skogen.

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols. 

Runokangas startar från Kulomäki naturums gårdsplan, fortsätter längs åsens västra sida söderut. Vid Sikomäki går man över vägen upp mot åsens östra sida, varifrån stigen leder tillbaka till Kulomäki.

Andra rundslingor

I Seitseminen nationalpark cirkulerar ett täckande nätverk av utstakade stigar. Nedan nämns några exempel på hurdana rundslingor man kan göra.

Harjupolku (Åsrundan),5,2 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 2h.
Utmed stigen förekommer vissa höjdskillnader.

Hur ser Seitsemisharju, som är cirka 20 meter högre än omgivningen, ut? Styr kosan mot Harjupolku för att ta reda på det!

En stig i skogen.

Startpunkt
Adress: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 58.1777' lon: 23° 21.7003' ETRS-TM35FIN: N: 6876143 E: 309316

Harjupolku karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Friluftskonstruktioner
I Kulomäki på gårdsplanen vid Seitseminen naturum finns en täckt eldstad, vattenstation och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Harjupolku går längs foten av Seitsemisharju tvärs igenom urskog och öar av kärr-tallskog.

En spång på en myr.

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols. 

Harjupolku startar från Kulomäki från gårdsplanen vid Seitseminens naturum och går längs åsens västra sida ända till Susikangas. Från Susikangas går man över vägen till östra sidan om åsen, där stigen fortsätter via Tervahautakangas och Pakkulakangas tillbaka till Kulomäki.

Från Harjupolku kan göras en avstickare till eldplatsen vid Iso-Kivijärvi, vilket gör leden cirka 8 kilometer lång.

Torpparintaival (Torparens färd), 6,3 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 2,5h.
Kovero gårdsplan är lämplig för barnvagn och rullstol med assistans.

Torpparintaival inbjuder dig att uppleva den mångsidiga naturen i Seitseminen. Under resan ser du vårdbiotoper, vacker urskog samt myr- och skogslandskap som varierar som en mosaik.

Ett träd har fallit i skogen.

Startpunkt
Adress: Kovero kulturgård (Seitsemisentie 948, Sisättö, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)
Leden börjar vid skogsbrynet i slutet av vägen som går över gårdsplanen.

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 54.8470' lon: 23° 22.9163' ETRS-TM35FIN: N: 6869907 E: 310033

Torpparintaival karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Friluftskonstruktioner
I ändan av Kovero parkeringsplats finns en handikappanpassad torrtoalett. Inom Kovero gårdsområde finns en torrtoalett och brunn, rening av vattnet rekommenderas. Vid Haukilampi finns en eldplats, tältplats, möjlighet att simma från brygga (ingen officiell badstrand) samt en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
I Kovero kulturgård finns en guide om somrarna och Multiharju urskog.

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols.

En gångväg i trä leder genom skogen.

Torpparintaival startar från Kovero kulturgård och fortsätter in i urskogen i Multiharju. Från Multiharju leder stigen till Haukilampi eldplats. Leden återvänder till Kovero kulturgård. Längs med vägen ser du ängar, tallmoar, myrar med spångar och dunkel urskog.

Seitakierros, 18,8 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 7h.
Kovero gårdsplan är lämplig för barnvagn och rullstol med assistans.

Har du tänkt dig en dagstur eller en vandring med en övernattning? Seitakierros är lämplig för både och. Leden har fått sitt namn från det samiska ordet seita, från vilket även namnet Seitseminen kan härstamma. 

Sjölandskap. I förgrunden finns en björk och en brygga i trä. På den motsatta stranden finns skog.

Startpunkt
Adress: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 58.1777' lon: 23° 21.7003' ETRS-TM35FIN: N: 6876143 E: 309316

Seitakierros karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Friluftskonstruktioner
I Kulomäki på gården vid Seitseminens naturum finns en täckt eldstad och en vattenstation. Eldplats och torrtoalett i Koverolampi. I ändan av Kovero parkeringsplats finns en handikappanpassad torrtoalett. Inom Kovero gårdsområde finns en torrtoalett och brunn, rening av vattnet rekommenderas. Honkaniemi eldplats, Pitkäjärvi hyresstuga och brunn, på Pitkäjärvi parkeringsplats finns torrtoalett och bordsgrupp. Pitkäjärvi eldplats och torrtoalett får endast användas av hyresgästerna. I Iso Kivijärvi finns en eldplats. I samband med alla eldplatser finns ved och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Kovero kulturgård finns en guide om somrarna, Multiharju urskog och Pitkäjärvi skogsarbetarstuga.

Ruttbeskrivning
En gammal träbyggnad på sommaren. Framför byggnaden står två björkar och en cykel. På  byggnadens gård torkar hö på störar.Leden är märkt motsols.

Seitakierros startar från Kulomäki längs Seitsemisharju mot söder. Från Kovero kulturgård fortsätter leden via Multiharju, Pitkäjärvi gamla skog och via stora myrar tillbaka till Kulomäki. Leden går växelvis genom moskogar och mossdungar. 

Observera 
Kovero gårdsplan är lämplig för barnvagn och rullstol med assistans. Pitkäjärvi timmermanskoja är en hyresstuga, men gårdsområdet är tillgängligt med vänlig hänsyn till hyresgästerna. 

Virkatie, 25,9 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 10h.

Visste du att en led längs vilken man kontrollerat fångstgropar och fångsfällor kallas för tjänsteväg (virkatie)? Längs med den längsta leden i Seitseminen får du en heltäckande blick över området Seitseminen och du upplever historiens vingslag vid Kovero kulturgård, Pitkäjärvi timmermansstuga och den gamla kvarnen.

Ett höstlikt sjölandskap. Vass växer i förgrunden.

Startpunkt
Adress: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 58.1777' lon: 23° 21.7003' ETRS-TM35FIN: N: 6876143 E: 309316

Virkatie karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Friluftskonstruktioner
I Kulomäki på gården vid Seitseminens naturum finns en täckt eldstad och en vattenstation. Eldplats och torrtoalett i Koverolampi. I ändan av Kovero parkeringsplats finns en handikappanpassad torrtoalett. Inom Kovero gårdsområde finns en torrtoalett och brunn, rening av vattnet rekommenderas. Vid Jokiristi och Liesijärvi finns en eldplats och tältplats, vid Liesijärvi även ett vindskydd. Honkaniemi eldplats, Pitkäjärvi hyresstuga och brunn, på Pitkäjärvi parkeringsplats finns torrtoalett och bordsgrupp. Pitkäjärvi eldplats och torrtoalett får endast användas av hyresgästerna. I Iso Kivijärvi finns en eldplats. I samband med alla eldplatser finns ved och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Kovero kulturgård finns en guide om somrarna, Multiharju urskogPitkäjärvi skogsarbetarstuga och en gammal kvarn.

En stig leder genom en somrig blandskog.

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols.

Virkatie startar från Kulomäki längs Seitsemisharju söderut. Från Kovero kulturgård fortsätter leden via Multiharju urskog och Jokiristi eldplats till Liesijärvi. Via Pitkäjärvi gamla skog och stora myrar går leden tillbaka till Kulomäki. Observera att sträckan av Virkatie-rutten från Liesilammi till Liesijärvi är i dåligt skick. Den alternativa vägen går norrut från Kettulammi längs en cykelväg där du kan gå österut till sjön Liesijärvi.

Observera 
Kovero gårdsplan är lämplig för barnvagn och rullstol med assistans. Pitkäjärvi timmermanskoja är en hyresstuga, men gårdsområdet är tillgängligt med vänlig hänsyn till hyresgästerna. 

Övriga leder

Pirkan Taival vandringslednät, 300 km

Pirkan Taival vandringslednät, 300 km, delar sig i många leder.

Startpunkter
Lämpliga start- eller slutpunkter är bl.a. Seitseminen och Helvetinjärvi nationalparker. Friluftslederna förenar också dessa två nationalparker.

Cykelleder

En somrig skog, en skogsväg leder genom skogen.

I Seitseminen nationalpark finns det ca 40 km vägar, skogsvägar och stigar som lämpar sig för cykling. Stigarna är synnerligen smala, och om sommaren växer gräset sig ställvis högt. Mellan Pitkäjärvi och Tulusmäki löper leden delvis längs skogshuggarnas gamla cykelväg. Det är förbjudit att cykla på andra leder än de som är avsedda för ändamålet p.g.a. vandrarnas säkerhet. Man kan också runda parken med cykel längs rutten naturumet - Kovero - Jauli - Kirkas-Soljanen - Liesilammi - Pitkäjärventie - Kuru - Parkanovägen - naturumet. Ruttens längd är ca 33 km, av vilket ca hälften är grusväg.

Observera
Obs. Pirkan Taival rutt utanför nationalparken mellan Seitsemisentie och Hirviharju är krävande att cykla. Rutten innehåller bristfälliga spångar och en underhållig bro.

Paddlingsleder

Sipsiöjoki paddlingsrutt

Startpunkt
Kanoter kan sjösättas på norra sidan av Jaulis stuga.

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270
sisasuomi(at)metsa.fi

Parkeringsplatser

Vid naturumet på Kulomäki
  • Seitsemisentie 110, Ylöjärvi 
Kovero kulturgård
  • Seitsemisentie 948, Sisättö
Multiharju
  • Jaulintie, Ikaalinen
För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.
 
Parkeringsplatserna går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.
 

Broschyr över Seitseminen


Pdf 1,9 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Karta över Soljanen område


Pdf 364 kb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Seitseminens karta i Utflyktskarta.fi.

Friluftstips

Egna stigar
På nationalparkens område kan en orienteringskunnig vandrare som är utrustad med frilufts- eller terrängkarta och kompass även röra sig utanför de märkta lederna. Begränsningsdelarna, där rörelsefriheten är begränsad eller helt förbjuden, är märkta på frilufts- och terrängkartorna.

Utflyktsmål med barnvagn och/eller rullstol

  • Seitseminen naturum med gårdsplan är tillgänglig med rullstol på.
  • Även Koveros gårdsplan är tillgänglig med rullstol.
  • Den östra delen av naturstigen i Multiharju urskog är tillgänglig med rullstol och barnvagn.
  • Sandvägen som leder till Pitkäjärvi är lättframkomlig, så även Pitkäjärvi skogsarbetarstugas näromgivning.
  • En del av Soljastensuo naturstig är tillgänlig med barnvagn och rullstol. Handikappanpassad WC finns de i naturumet.Den hinderlösa delen av Soljastensuo naturstig är ca 0,5 km lång. Vid stigens startplats finns det ett kokskjul och en torrtoalett för rörelsehindrade.