Sallatunturi

Sallatunturi kallas det fjällområde som bildas av Iso Pyhätunturi och Pieni Pyhätunturi. Iso Pyhätunturi är områdets högsta topp (477 m ö.h.) och därifrån öppnar sig en svindlande utsikt. Från toppen kan man beundra de egentliga Sallatunturifjällen (Sallatunturi, Välitunturi och Rohmoiva), som reser sig på ryska sidan. Från Iso Pyhätunturis topp ser man i bra väder ett flertal andra fjäll, bl.a. Rukatunturi och Pyhätunturi i Pelkosenniemi.

Salmijoki dalgång

Salmijoki dalgång har slitits ner av en glaciärälv som strömmande fram under inlandsisen. På botten av dalgången som kantas av mäktiga bergväggar rinner den bäckliknande Salmijoki fram över blockmark. På dalgångens sluttningar växer ståtlig gammelskog där det finns rikligt med gammeltallar med tjocka grenar och torrakor. Växtligheten i lundkärren och på klippväggarna invid bäcken är mångsidig. Till dalgången leder en skogsbilväg från vägen Salla - Kemijärvi och från ändan av den en markerad led. Man kan också vandra direkt till dalgången längs en markerad vandringsled från Sallatunturi.

Kalliojärvi

Kalliojärvi är en vacker vildmarkssjö som ligger i en smal bergig ravin 7 km väster om Sallatunturi. Sjön ligger utmed vandringsleden till Salmijoki dalgång, och vintertid kan man ta sig dit längsmed preparerade spår. På sjöstranden finns en raststuga.

Kaunisharju

Den tallbevuxna Kaunisharju består av två åsar efter varandra, Hanhiharju och Kauniinhaudanharju. Landskapet är vackert. Framför allt från åsens högsta områden öppnar sig ståtliga vyer mot norr.

Topsakka-aapa

Topsakka-aapa i Suksenpaistama - Miehinkävaara Natura-område är ett vidsträckt myrområde, som genomkorsas av Topsakkaharju. Man kan bekanta sig med myren längsmed UKK-leden. På Topsakkaharju finns ett fågeltorn från vilket man kan studera livet på den omgivande myren och Topsakkajärvi som skymtar i närheten.

Palotunturi

Uppe på Palotunturi sydost om Topsakka-aapa finns en utsiktsplats där vackra landskap öppnar sig. Utsiktsplatsen är belägen invid UKK-leden.

Aatsinginhauta

Aatsinginhauta är en ungefär 20 km lång kanjon vars botten ligger 250 m nedanför de högsta skogklädda höjderna. Man kan beundra av landskapet från UKK-leden.