Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Sallatunturiområdet. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområdet.