Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Sallatunturiområdet. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområdet.

Vinterskymning, snöiga träd och en isig timmerbyggnad med levande ljus på terrassen.

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda tjänster och leder.