Kundtjänst och vägledning

 • Forststyrelsen har inte något eget kundtjänstställe i Sallaområdet. I Poropuisto i Salla, som ligger inom Sallatunturiområdet, finns emellertid Forststyrelsens utställning som presenterar Sallaområdet. Det är fritt inträde till utställningen. I Poropuisto i Salla får man också friluftstips för Sallaområdet.

 • I Sallatunturiområdet finns skyltar i Salmijoki dalgång, på Kaunisharjus parkeringsplats, i Poropuisto i Salla, på Sallatunturi (skidcentrum) och vid Aihkipetsi raststuga. Skyltarna har text på finska och engelska.
 • Mera information om Sallatunturiområdet får man också i Pyhä-Luostos naturum Naava och Karhunkierros naturum.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Sallatunturiområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger, butiker och kiosker

I närheten av lederna i Sallatunturiområdet finns flera alternativ sätt att inta sina måltider och skaffa mat. I området finns kaféer, restauranger, butiker och kiosker. På Ruuhitunturi finns ett skidkafé som är öppet på vårvintern.

Eldplatser och stugor

Rast- och ödestugor i området

Skärmskydd finns vid

 • Hanhilampi
 • Kaunisharju
 • Kolmiloukkonen, två skärmskydd
 • Tunturilampi
 • Kaippahanoja

 • Hevosoja
 • Salmijoki dalgång
 • Paltsarikumpu
 • Tammakkolampi (Salla kommun)
 • Kontiolampi (Salla kommun)
 • Hangasjärvi (Salla kommun)

Kåtor finns vid

 • Pitkälampi
 • Lehtoaapa
 • Upinlampi (Salla kommun)
 • Keselmäjärvi (Salla kommun)

Utmed UKK-leden i södra Salla finns dessutom

 • Koutalampi, skärmskydd
 • Suksenpaistama, skärmskydd
 • Kylmähete, kåta
 • Pahakuru, eldplats
 • Konttilampi, kåta
 • Palotunturi, kåta
 • Siskelilampi, kåta
 • Topsakka-aapa, eldplats
 • Tervanpolttamalammit, kåta (Salla kommun)

Utmed snöskoterrutten finns

 • Kolmiolampi, skärmskydd

På avstånd från lederna finns

Då varning för skogsbrand utfärdats är det tillåtet att göra upp eld endast i stugornas och kåtornas eldstäder. I anvisningarna om uppgörande av eld i Friluftslivets ABC redogörs närmare för uppgörandet av eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs om vandrarens dricksvattentips i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Det finns torrtoalett i närheten av nästan varje stuga och skärmskydd utmed vandringslederna i området.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • I området finns inga särskilt angivna tältplatser. Det är dock tillåtet att tälta i området och man kan slå upp sitt tält i närheten av bl.a. skärmskydden och stugorna. Man får också övernatta i skärmskydden i området.

Ödestugor

Service för rörelsehindrade

 • De leder som Forststyrelsen upprätthåller i Sallatunturiområdet lämpar sig inte för rörelsehindrade. Forststyrelsens utställning i Poropuisto i Salla passar bra som besöksmål även för rörelsehindrade.

Övernattning, uthyrning av utrustning och övrig service i omnejden