Friluftsleder och stigar

Spång genom en myr där tuvsull blommar.

Ledernas startpunkter

 • Från Sallatunturi når man följande leder

  •  Iso Pyhätunturi rundslinga

  • Lederna kring Hangasjärvi

  • Sallatunturi - Kaunisharju -leden

  • Leden till Salmijoki dalgång

 • Leder som startar vid Poropuisto i Salla

  • Ruuhitunturi rundslinga

  • Aikkipetsi rundslinga

  • Sallatunturi - Kaunisharju -leden

 • Från parkeringsplatsen på Kaunisharju når man följande leder

  • Sallatunturi - Kaunisharju -leden

  • Kolmiloukkonen

  • Aikkipetsi rundslinga

 • Från skogsbilvägen till Salmijoki dalgång och vägen Salla - Kemijärvi (nr 82) når man leden till Salmijoki dalgång.

 • UKK-leden når man från flera olika ställen, bl.a.

  • Hautajärvi (förr Karhunkierros naturum)

  • Sallatunturi

  • Vilma skogsbilväg (söder om Aikkipetsi raststuga)

  • Kelloselkä, Hanhikangas

Spång som leder till skogen. Skyltar visar mot leden UKK-reitti och informerar avstånden i kilometer till platserna längs leden.

Rundslingor

 • Iso Pyhätunturi rundslinga, 4,5 km, startpunkten finns på Sallatunturi mellan Pieni och Iso Pyhätunturi, i nedre ändan av slalombacken. Leden är rätt krävande, eftersom den går upp till toppen av Iso Pyhätunturi och sedan kommer ner en annan väg. Klättringen bjuder dock på svindlande vyer. Man kan också följa leden genom att gå längsmed UKK-leden från Sallatunturi skidcentrum, varvid den totala sträckan blir ungefär 8 km. Iso Pyhätunturi rundslinga är markerad med gröna trästolpar försedda med vandrarsymbol.

 • Lederna kring Hangasjärvi, ca 5 km. Från Sallatunturi kan man ta sig längsmed markerade leder mot Hangasjärvi. Man kan välja rundslingan nordväst om Hangasjärvi eller ta av längsmed en 1,5 km lång led till skärmskyddet i sydöstra ändan av Hangasjärvi. Från leden till skärmskyddet finns förbindelse till Ruuhitunturi rundslinga. Lederna runt Hangasjärvi är markerade med gröna trästolpar försedda med vandrarsymbol. Leden lämpar sig också för mindre erfarna vandrare.

  • Service: slingan saknar eldplatser, men man kan ta av till Hangasjärvi skärmskydd som underhålls av Salla kommun.

 • Sallatunturi - Kaunisharju -leden, ca 11,5 km, når man från Sallatunturi, Kaunisharjus parkeringsplats eller Poropuisto i Salla. Från Sallatunturi går leden i den nedre sluttningen på Pieni Pyhätunturi söder om fjället till Tunturilampi. Från Tunturilampi går leden från Kontiokangas längsmed Hanhioja i Aatsinki - Onkamo Natura-område (miljo.fi) där man kan beundra den gamla skogen. Leden återvänder mot Sallatunturi och följer då nedre sluttningen på Kaunisharju och vägen Salla - Kuusamo (nr 950). Man kan också gå en kortare sträcka av leden, om man genar längsmed leden väster om Kontiokangas. Sallatunturi - Kaunisharju-leden följer delvis UKK-leden. Vintertid är leden ett elljusspår.

  • Service: Tunturilampi skärmskydd, Kaunisharju skärmskydd samt det av Salla kommun underhållna skärmskyddet vid Karhulampi

  • Sevärt: Kaunisharju

 • Ruuhitunturi rundslinga, ca 16 km, är en rundslinga som startar i Poropuisto i Salla och som först går över Pirttivaara och sedan upp på Ruuhitunturi. Leden vänder tillbaka på norra sidan av Ruuhitunturi. Ruuhitunturi rundslinga går över statens skogsbruksmarker och en del av sträckan över privat mark, men terrängen är varierande. På Ruuhitunturis sluttningar finns ståtliga bestånd av "pelargranar" i naturtillstånd. Uppe på fjället kan man vika av till utsiktstornet uppe på Ruuhitunturi för att beundra utsikten. Leden kräver en viss kondition, eftersom höjdskillnaderna utmed den är avsevärda. Från norra ändan av leden i närheten av Hangasjärvi finns det en ca 2 km lång förbindelseled till Sallatunturi, där man också kan starta vandringen. Ruuhitunturi rundslinga är markerad i terrängen med blå trästolpar försedda med vandrarsymbol. På väg ner från Ruuhitunturis utsiktstorn saknas markeringar nästan helt.

  • Service: i närheten Ruuhitunturi skidkafé som är öppet på vårvintern, samt Hangasjärvi skärmskydd, Tammakkolampi skärmskydd, Kontiolampi skärmskydd och Upinlampi kåta vilka underhålls av Salla kommun.

 • Aihkipetsi rundslinga, ca 24 km, startar också från Poropuisto i Salla och följer först samma rutt som Ruuhitunturi rundslinga över Pirttivaara och upp på Ruuhitunturi. Uppe på Ruuhitunturi viker Aihkipetsi rundslinga av och fortsätter söderut längsmed sluttningen. Från Kuusikko-Ruuhivaara går ner leden till några små tjärnar och på stranden till en av dem ligger Aikkipetsi raststuga, som man når efter en vandring på 10 km. Från raststugan vänder leden tillbaka mot Sallatunturi över låglänta moar och myrsänkor och under vandringen kan man vila vid flera skärmskydd. De som har bra kondition går leden på en dag, men man kan också övernatta utmed leden. Leden är markerad med blå och röda fanerskivor i terrängen. I synnerhet spångarna i östra delen av leden är ställvis i dåligt skick.

 • Alternativt kan man också gå Aihkipetsi rundslinga delvis längsmed UKK-leden. Den sträcka som följer UKK-leden går från Aihkipetsi raststuga mot Ruuhitunturi och tar av söder om Ruuhitunturi mot Sallatunturi. Man når Aihkipetsi rundslinga även från Kaunisharjus parkeringsplats.

  • Service: Ruuhitunturi skidkafé (öppet på vårvintern), Aikkipetsi raststuga, Paltsarikumpu skärmskydd, Hevosoja skärmskydd, Hanhilampi skärmskydd, Kolmiloukkonen skärmskydd (i västra ändan av sjön).

Övriga leder

 • Kolmiloukkonen, 0,5 km. Från Kaunisharjus parkeringsplats leder en kort stig till sjön Kolmiloukkonen. Kolmiloukkonen är en vacker sjö på Kaunisharju, i Aatsinki - Onkamo Natura-område, där det finns två skärmskydd på stranden. Stället passar bra som utflyktsmål för t.ex. barnfamiljer. Från Kaunisharjus parkeringsplats finns skyltning till stigen till Kolmiloukkonen. Stigen syns tydligt i terrängen.

  • Service: skärmskydd på sjöns östra sida (ca 0,3 km från parkeringsplatsen), skärmskydd på sjöns västra sida (ca 0,5 km från parkeringsplatsen).

 • Leden till Salmijoki dalgång, 18 km, når man från skogsbilvägen som leder till Salmijoki dalgång eller från vägen Salla - Kemijärvi (nr 83), där leden först går på privata marker längsmed vägen. Den med blått markerade leden fortsätter sedan som en stig till Peuratunturi Natura-område (miljo.fi) och till Salmijoki dalgång, där man kan beundra den gamla skogen och den storslagna älvdalen. Från Salmijoki dalgång fortsätter leden längsmed en lättframkomlig ås till den vackra sjön Kalliojärvi som är belägen i en smal dalgång omgiven av små tjärnar. Från Kalliojärvi fortsätter leden på privata marker mot Sallatunturi över momarker och små myrar, varvid den till först följer Ruuhijoki.

En person som sitter framför ett skärmskydd och en eldplats på en bänk. Det finns en älv som flyter bredvid platsen med steniga forsar och en träbro över forsarna.

 • UKK-leden, Hautajärvi -Kelloselkä, Hanhikangas, 75 km. Sallaområdet genomkorsas också av UKK-leden, som är markerad i terrängen med röda fanerskivor. UKK-leden når man från flera olika platser, och man kan välja att gå korta sträckor eller vandra i flera dagar, t.o.m. långfärder på flera veckor.

 • Salla - Pyhätunturit: Längsmed de leder som startar i Salla centrum når man lederna i Sallatunturiområdet sommar- och vintertid. Lederna är inritade bl.a. på kartorna på Salla kommuns webbplats (salla.fi, på finska).

Skidleder

 • Spårnätet i Sallatunturiområdet omfattar över 100 km. Ungefär 80 km av nätet består av preparerade skidspår och resten spår för skidturer. Det finns ca 35 km elljusspår. I området finns spåralternativ av olika standard för såväl klassisk- som fristil. Spåren följer delvis samma rutter som sommarlederna. För spårnätet i Sallaområdet svarar Sallan latupooli och för vinterunderhållet av spåren Sallatunturin Tuvat.

  • Service:

   • Utmed spåren finns också goda rastplatser, t.ex. skärmskydd, Kalliojärvi och Aikkipetsi raststugor samt Ruuhitunturi skidkafé (öppet på vårvintern).

   • Information om spåren och en karta (salla.fi, på finska) över dem finns på Salla kommuns webbplats.

Snöskoterleder och -rutter

Vinterlandskap, snöiga granar. Mellan granarna kan man se snöskotrar och en kåta med en öppen dörr som visar eld.