Vad kan man göra i Sallatunturiområdet?

Vandra längs markerade leder

 • I området finns rikligt med leder på olika nivåer som lämpar sig för friluftsliv. Området lämpar sig såväl för dagsutflykter som för längre vandringar.

Göra långfärder till fots

 • För en flera dagar lång vandring lämpar sig UKK-leden bäst. Den genomkorsar hela området. Utmed leden finns omväxlande natur, flera sevärdheter och ett stort antal övernattnings- och rastplatser.

Paddla

 • I Sallatunturis närområde lämpar sig Aatsinkijoki för paddling.

Skåda fåglar

 • I området häckar ett mångsidigt fågelbestånd. Det går bra att studera fåglar bl.a. uppifrån Iso Pyhätunturi eller från utsiktstornet på Ruuhitunturi. I områdets södra delar kan man studera myrens fåglar med kikare från fågeltornet på Topsakka-aapa, dit man kommer längsmed UKK-leden.

Titta på sevärdheter och utsikter

 • Vackra landskap kan man beundra bl.a. uppifrån Iso Pyhätunturi. Ovanliga naturformationer i området är bl.a. Aatsinginhauta, Kaunisharju och Salmijoki dalgång.

Bekanta sig med utställning

 • I Poropuisto i Salla har Forststyrelsen en utställning om Sallaområdet. På utställningen får besökaren bekanta sig med bl.a. Sallaområdets geologiska historia och gammelskogarnas natur. Det är fritt inträde till utställningen.

Åka skidor i preparerade spår och göra skidturer i terrängen

 • I Sallaområdet finns ett omfattande spårnät. Sammanlagt finns det över 100 km preparerade skidspår. Förutom att åka längs de preparerade spåren kan man fritt göra skidturer i terrängen.

Fiska

Cykla

 • Den landsomfattande cykelturistleden nr 80 från Kuusamo går via Salla till Savukoski. Leden är markerad på cykelkartan Pyöräily GT6 Lappi.

Jaga

 • Ortsborna får jaga med stöd av rätten enligt 8 § i jaktlagen.
 • Forststyrelsen säljer jakttillstånd för småvilt på statens marker för området Vilma-Savina nr 3612. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi).

Plocka bär och svamp

 • I Sallaområdet finns goda bär- och svampmarker. I skogarna i området finns rikligt med blåbärs- och lingonmarker och på myrarna kan man plocka hjortron.
 • De mest populära matsvamparna är tegelsopp, smörsopp, örsopp och sandsopp samt skäggriska, pepparriska och skogsriska. Säsongen börjar redan i slutet av juli och fortsätter till den första frosten i september. Den rikligaste murkelskörden får man i slutet av maj - början av juni på friska barrskogsmoar, där markytan har söndrats som resultat av vindfällen eller skogsbruksverksamhet.
 • Naturens gåvor är också utmärkt mat på vandringen, läs mera i Friluftslivets ABC!

Gå med snöskor

 • De skogklädda höjderna runt Sallatunturi erbjuder goda möjligheter till snöskogång t.ex. längs med vandringslederna. Hos turistföretagen i Sallaområdet (salla.fi, på finska och engelska) kan man hyra snöskor och höra sig för om ställen som lämpar sig för snöskogång.