Sallatunturiområdet

Salla nationalpark sidorna publiceras inom kort (9.12.2021)

 

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Tidig vinterlandskap. En kvinna på skidor, läser ledskyltar.

Östra Lappland
Salla

I Sallatunturiområdet finns ett omfattande markerat och underhållet nät av vandringsleder jämte raststugor och rastplatser. Det finns flera alternativa leder som lämpar sig för dagsutflykter såväl sommar- som vintertid. Den som planerar en långfärd till fots kan vandra längs UKK-leden som går genom området. Om vintern finns det i området ett bra vinter-, ock skidspårnät där man kan njuta av vinternaturen.

Naturen i Södra Salla är mångsidig. I området finns flera naturskyddsområden som omfattar vidsträckta aapa-myrar, gamla skogar och fjäll. Också utanför naturskyddsområdena finns det fina naturobjekt: vildmarkslika skogklädda höjder, vidsträckta myrar och frodiga älvdalar.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Lappland.
För underhållet av friluftsanordningarna på privata marker ansvarar Salla kommun och för underhållet av skidspåren Sallan Latupooli.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/sallatunturi

Kundtjänst

Pyhä-Luostos naturum Naava
Tfn 0206 39 7302
pyhaluosto(at)metsa.fi


Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer 0206 39 4020

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Sallatunturiområdets karta i Utflyktskarta.fi.