Sallatunturiområdets läge i Finland.Östra Lappland
Salla (www.salla.fi, på finska)

Sallatunturiområdet. Bild: Antti Kettunen

I Sallatunturiområdet finns ett omfattande markerat och underhållet nät av vandringsleder jämte raststugor och rastplatser. Det finns flera alternativa leder som lämpar sig för dagsutflykter såväl sommar- som vintertid. Den som planerar en långfärd till fots kan vandra längs UKK-leden som går genom området. Om vintern finns det i området ett bra spårnät där man kan få motion och njuta av vinternaturen.

Naturen i Södra Salla är mångsidig. I området finns flera naturskyddsområden som omfattar vidsträckta aapa-myrar, gamla skogar och fjäll. Också utanför naturskyddsområdena finns det fina naturobjekt: vildmarkslika skogklädda höjder, vidsträckta myrar och frodiga älvdalar.

Denna sidans webbadress är www.utinaturen.fi/sallatunturi

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Lappland.
För underhållet av friluftsanordningarna på privata marker ansvarar Salla kommun och för underhållet av skidspåren Sallan Latupooli.

Kundtjänst

Pyhä-Luostos naturum Naava
Tfn 0206 39 7302
pyhaluosto(at)metsa.fi

Korvatunturi informationscentrum
Tfn. 0206 39 7556
savukoski(at)metsa.fi
ukpuisto(at)metsa.fi
matkailu(at)savukoski.fi

Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer 0206 39 4020

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Sallatunturi

Se anvisning: Med bil till Sallatunturi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Sallatunturi

Utflyktskarta.fi: Sallatunturiområdet