Sallatunturiområdets läge i Finland.Östra Lappland
Salla (www.salla.fi, på finska)

I Sallatunturiområdet finns ett omfattande markerat och underhållet nät av vandringsleder jämte raststugor och rastplatser. Det finns flera alternativa leder som lämpar sig för dagsutflykter såväl sommar- som vintertid. Den som planerar en långfärd till fots kan vandra längs UKK-leden som går genom området. Om vintern finns det i området ett bra spårnät där man kan få motion och njuta av vinternaturen.

Naturen i Södra Salla är mångsidig. I området finns flera naturskyddsområden som omfattar vidsträckta aapa-myrar, gamla skogar och fjäll. Också utanför naturskyddsområdena finns det fina naturobjekt: vildmarkslika skogklädda höjder, vidsträckta myrar och frodiga älvdalar.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Lappland.
För underhållet av friluftsanordningarna på privata marker ansvarar Salla kommun och för underhållet av skidspåren Sallan Latupooli.
Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/sallatunturi.

Kundtjänst

Pyhä-Luostos naturum Naava
Tfn 0206 39 7302
pyhaluosto(at)metsa.fi


Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer 0206 39 4020

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Sallatunturi

Se anvisning: Med bil till Sallatunturi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Sallatunturi

Utflyktskarta.fi: Sallatunturiområdet