Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 •  Det finns flera startpunkter till lederna på Saariselkäområdet. Till vandringslederna och skidspåren kommer man från entréportalen vid Tunturihotelli i Saariselkä, Tunturikeskus Kiilopää, Hotelli Kakaslauttanen och Laanila. I startpunkterna finns det parkeringsplatser och informationstavlor.

  På Saariselkäområdet finns det ca 200 km markerade vandringsleder, av vilka ca 100 km ligger inom Urho Kekkonens nationalpark. Det finns en karta över vandringslederna (www.saariselka.fi, på finska och engelska). Lederna är också inritade på områdets friluftskartor.

Kiilopää. Bild: Pertti Mäkelä

Naturstigar

Man kommer lätt från Saariselkä till naturstigarna i Urho Kekkonens nationalpark. Saariselkäs naturstigar startar från Urho Kekkonens nationalparks entréportal i Saariselkä turistcentrum. Naturstigarna är markerade i terrängen med gröna stolpar med en kottesymbol.

 • Iisakkipää naturstig, 3 km, går på nedre sluttningen av fjället Iisakkipää genom små bäcksvackor i skogig terräng. Naturstigen är en rundslinga, som startar från entréportalen vid Tunturihotelli i Saariselkä turistcentrum. Informationstavlorna är på finska, engelska, franska och tyska. Leden lämpar sig också för mindre erfarna vandrare. På vintern är leden avsedd för snöskogång.
 • Iisakkipää naturstig, 7 km, är en längre rundslinga än den ovan nämnda. Vid denna naturstig kan man förnimma istidens närhet, för skyltarna berättar bl.a. om spår efter istiden. Fjället Iisakkipääs topp ligget 454 m ovanför havsytan och längs leden finns det mycket upp- och nerförsbackar. Från Iisakkipää har man en fin utsikt över omgivningen. Leden går också till kanten av fjälldalen Pääsiäiskuru. Skyltarna är på finska, engelska, franska och tyska. Leden lämpar sig också för mindre erfarna vandrare men är en aning konditionskrävande. På vintern är leden avsedd för snöskogång.

Ahopää naturstig Vasanlenkki. Bild: Liisa Virta

Kiilopääs naturstigar börjar utanför fjällanläggningen. Naturstigarna är markerade i terrängen med gröna stolpar med en kottesymbol.

 •  Vasarundan (Renkalvsrundan), 1 km, går i lättframkomlig terräng i närheten av Kiilo-oja. Längs naturstigen finns det skyltar för barn. Skyltarna är på finska, svenska, engelska, franska och tyska. Leden lämpar sig också för mindre erfarna vandrare. På vintern är leden avsedd för snöskogång.
  • Service: Kiilopää eldplats nära stigarnas startpunkt.
 • Pororundan (Renrundan), 3 km, följer ett renstängsel i skogen på nedre sluttningen av fjället Ahonpää. På tillbakavägen följer denna rundslinga bäcken Kiilo-oja. Leden är rätt lättframkomlig och de fuktigaste ställena av leden är spångade. Naturstigens skyltar är på finska, svenska, engelska, franska och tyska. Leden lämpar sig också för mindre erfarna vandrare. På vintern är leden avsedd för snöskogång.
  • Service: Kiilopää eldplats nära ledens startpunkt.
 • Kiirunarundan (Fjällriperundan), 6 km, stiger upp på fjället Ahopää och längs den kan man bekanta sig med spår efter istiden. På återvägen följer denna rundslinga Kiilo-oja samma rutt som den 3 km långa Pororundan. Kiirunarundans skyltar är på finska, svenska, engelska, franska och tyska. Leden lämpar sig bra också för mindre erfarna vandrare men kräver rätt så god kondition. På vintern är leden avsedd för snöskogång.
  • Service: Kiilopää eldplats nära stigens startpunkt

Rönkönlammen kota. Kuva: Ari Kukkala

Rundslingor

På Saariselkäområdet finns det förutom naturstigar också ett rikt nät av andra leder längs vilka du kan gör olika långa utflykter. Lederna på området är inritade på områdets friluftskartor och webbtjänsten Utflyktskarta.fi.

 •  Kakslauttanens vandringsleder 5 - 50 km. Från Kakslauttanen kommer du till vandringslederna längs vilka du kan vandra till Kiilopää, mot Niilanpää eller till Laanila. Du kan komma till lederna bl.a. från hotell Kaksalauttanen och Kiilopään tunturikeskus. Från vandringslederna kan du komma till Ruijaleden (Finnmarksleden). Lederna i Kakslauttanen är tämligen lättframkomliga, och en del av dem lämpar sig också för terrängcykling.
  • Service: Rönkönlampi kåta, Sivakkaoja skärmskydd, Kiilopää eldplats, Niilanpää eldplats
 • Rumakuru vandringsleder. Rumakuru är ett populärt utflyktsmål i Urho Kekkonens nationalpark i närheten av Saariselkä turistcentrum. Du kan komma till Rumakuru längs vandringsleder från såväl Saariselkä turistcentrum som Laanila och Kiilopää. Du kan återvända samma väg eller välja något annat av de åtskilliga rutt alternativen och då bildar hela rutten en rundslinga. Den kortaste vägen till Rumakuru går från Laanila och Kiilopää: från båda dessa är det ca 5 km i en riktning.
 • Moitakuru vandringsled, 10 - 22 km, börjar vid entréportalen vid Tuturihotelli i Saariselkä turistcentrum. Du kan välja mellan en kortare (10 km) eller en längre (22 km) rundslinga av Moitakuru vandringsled. Den kortare slingan stiger upp på fjället Kaunispää, går sedan ner till Palo-oja kåta i närheten av den korsning, där den viker av mot älven Luttojoki. På återvägen följer leden Luttojokis södra strand till Saariselkä turistcentrum. Den längre rutten fortsätter från Palo-oja kåta till Moitakuru rastsuga och vidare till tjärnen Kuukkelilampi. I närheten av Moitakuru raststuga finns Moitakuru renskiljningsplats, som du kan besöka. Leden går vidare via stugan Luttotupa till Luttojoki och följer sedan Luttojoki tillbaka till Saariselkä turistcentrum. I slutet av rutten kan du ännu ta en paus och äta din matsäck vid Kullankaivajan tupa eller kåtan vid Kelo-oja eller vid raststugan Karvaselkä kummituskämppä.

Övriga leder

 • Prospektors vandringsled, ca 1 km i en riktning, går från Laanila till Prospektors gamla gruva. Leden är lättframkomlig och lämpar sig för mindre erfarna vandrare. Vid Prospektors guldgruva finns en gammal gruvstuga som nu används som raststuga. Du kan också fortsätta färden från gruvan till Urho Kekkonens nationalparks gräns och återvända därifrån till Laanila t.ex. söder om bäcken Laanioja och via Piispanoja kåta, men då blir längden på rundslingan 6 km.
 • Kultareitti-leden i Laanila, 7,6 km, går i terrängen mellan vägen Kutturantie och riksväg 4 och berättar om områdets guldhistoria. Leden går via gamla gruvor och guldinmutningar och presenterar guldgrävningens historia och värld. Kultareitti-ledens ena ända finns vid Sodankylä-Ivalovägen, dvs. riksväg 4, ca 2 km söder om Laanila. Den andra ändan finns vid en parkeringsplats vid Kuttturavägen, på 1,5 km avstånd från Kutturanties vägskäl mot Kuttura. I båda ändorna av leden finns det en informationstavla. Leden är markerad i terrängen med guldfärgade stolpar. Vid leden finns det skyltar som berättar om guldtiden i början av 1900-talet. Kultareitti-leden är också en cykelled. På vintern är Kultareitti en del av Kulmakuru naturspår. Leden lämpar sig bra också för mindre erfarna vandrare.
  • Sevärdheter: Vid Kultareitti finns det gruvschakt, gamla konstruktioner och reststenhögar från guldruschens tider i början av 1900-talet.
 •  Ruijaleden (Finnmarksleden), 35 km, utgör en del av en gammal färdrutt, som gick via Luirojoki, Sompiojärvi och Ivalojoki till norska kusten. Under stora hungersnöden i Finland (1695 - 1697) och det stora nordiska kriget (1700 - 1721) vandrade flyktingar längs denna led norrut i hopp om bättre levebröd. Sträckan mellan Sompiojärvi och Laanila dvs. ungefär 35 km av Ruijaleden har markerats på nytt i terrängen. Ruijaleden är markerad med träskyltar, enligt ledens ursprungliga markering. Blöta partier och myrar längs leden är spångade. Det går en gångbro över Nattushaara. Från leden går en avstickare till Terävä-Nattanens krön. Leden går huvudsakligen i Sompio naturreservat, där det är tillåtet att röra sig endast längs markerade leder och där man får slå läger endast på tältningsområdet på Sompiojärvis strand.
  • Service: På Sompiojärvis strand finns det två eldplatser, en brunn, ett fågeltorn, ett skärmskydd, en avfallsterminal, en kåta och ett tältningsområde. I korsningen mellan leden och den stig som för upp till Terävä-Nattanens krön och Kaptukaislampis strand finns en eldplats. Kaptukainen kåta vid Finnamarksleden är inte i bruk. Vid vägen till Kopsusjärvi, ca 600 m väster om Finnmarksleden, finns det ett skärmskydd. Följande skärmskydd ligger vid Sivakkaoja när leden närmar sig Kiilopäävägen. Där Ruijaleden korsar Kiilopäävägen finns det en takförsedd informationsplats.
  • Sevärdheter: Utsikten från Terävä-Nattanens krön.

Ruijaleden. Bild: Kimmo Kuure

Skidleder

På Saariselkäområdet finns det ett spårnät bestående av 250 km preparerade skidspår. Skidspåren är markerade med trästolpar och naturspåren med träkryss av olika färg, som informerar om spårets svårighetsgrad: blått står för ett lätt, rött för ett medelsvårt och svart för ett svårt spår. På hösten öppnas först konstsnöskidspåret och det 25 km långa elljusspåret, som börjar i Saariselkä och går till Laanila, Kiilopää och Kakslauttanen. Då snösituationen förbättras öppnas också de spår som går i fjällen. Sist på vårvintern öppnas den s.k. Vellinsärpimä - Taajoslaavuleden och Rautulampileden samt Kulmakuruleden, som ligger vid gränsen av Hammastunturi ödemarksområde. Största delen av skidspåren lämpar sig såväl för klassisk som fristil. Längs skidspåren finns det flera raststugor och några skärmskydd. Spåren prepareras dagligen under skidsäsongen. Du bör dock ta i beaktande, att spåren på fjällområdena fort snöar igen då det är blåsigt eller då det snöar.

Skidspåren är inritade på Saariselkäområdets spårkarta (www.saariselka.fi, på finska och engelska) och på Saariselkä - Kiilopää friluftskarta. Under högsäsong finns det ett skidcafévid Luulampi raststuga.

Cykelleder

På Saariselkäområdet finns det leder som är avsedda för cykling och de är inritade på de nyaste ruttkartorna över området. Du kan hyra terrängcyklar av lokala företagare.

På området finns följande terrängcykelleder:

 • Kultareitti i Laanila 7,6 km är en led som berättar om områdets guldhistoria och den är också är en cykelled. Leden går via gamla gruvor och guldinmutningar och presenterar guldgrävningens historia och värld. Läs mer om leden högre upp på denna sida.
 • Kakslauttanens cykelleder kan du också tillryggalägga till fots. (se Kakslauttanens vandringsleder högre upp på denna sida). Den kortaste rundslingan med cykel är ca 7 km lång. Den längre rundslingan är ca 19,5 km och den går från Kakslauttanen till Kiilopää, och därifrån vidare mot Laanila och via Rönkönlampi kåta tillbaka till Kakslauttanen. Största delen av leden går i lättframkomlig terräng. Längs Kakslauttanens cykelleder kommer du också till Laanila och Saariselkä turistcentrum och vidare t.ex. till Moitakuru.
  • Service: Rönkönlampi kåta, Kiilopää eldplats
 • Moitakuru vandringsled 10 - 22 km (se beskrivning högre upp på denna sida) lämpar sig också för terrängcykling. De mest krävande delarna av leden är de som går över fjällen Palopää och Kaunispää.
 • Mellan Saariselkä turistcentrum och Laanila kan du åka cykel längs de cykelleder som följer skidspårsbotten. Du kan komma till cykelleden från entréportalen nära Tunturihotelli och från hotell Laanilas gård i Laanila. En rundslinga på ca 11 km bildas om du åker rutten: Saariselkä turistcentrum - Laanila - Piispanoja - Saariselkä turistcentrum. Det finns förbindelse från lederna till Kakslauttanen, Kiilopää och Moitakuru.
  • Service: Piispanoja kåta

Terrängcykelleder på Kaunispää. Bild: Ari Andersin, Vastavalo.fi

Snöskoterleder och -rutter

Från Saariselkäområdet går det snöskoterleder och -rutter såväl söder- som norrut.

 • Söderut från Kakslauttanen, inom Sodankylä kommun, behöver du inget avgiftsbelagt snöskotertillstånd. Snöskoterföraren kan sticka sig in i Tankavaara naturum under färden. Du kan också åka till Finlands sydligaste sameby Vuotso.
 • Norrut från Kakslauttanen, inom Enare kommun, krävs att du har Forststyrelsens avgiftsbelagda snöskotertillstånd. Från Saariselkä kan du komma med snöskoter till Ivalo och därifrån vidare norrut eller österut ända till riksgränsen och Raja-Jooseppi.
 • På Saarioselkäområdet säljer Saariselkäs kundtjänst Kiehinen och företag som hyr ut snöskotrar snöskotertillstånd. På Forststyrelsens webbsidor finns det mer information om snöskotertillstånd (www.eraluvat.fi) och kartor över snöskoterrutter (www.eraluvat.fi).