Dricksvatten

 • Vattnet i områdets tjärnar, bäckar och älvar är för det mesta drickbart, men vattnen har inte undersökts. Därför är det att rekommendera att man kokar dricksvattnet.
 • Vid Sompiojärvi finns en brunn, vars vattenkvalitet undersöks regelbundet.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.
Bild: Kimmo Kuure


Avfallshantering

 • Vid Ruijaleden ansvarar var och en själv för sitt avfall. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Övrigt skräp ska du själv bära bort från terrängen.
 • I Sompiojärvi finns det avfallskärl. I Kiilopää och Laanila finns det en återvinningsstation för sopor som upprätthålls av kommunen.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Vedhantering

 • Vid Ruijaleden är det tillåtet att göra upp eld endast vid de underhållna eldplatserna. Vid dem finns det en meter långa klabbar. I vedbodarna finns alltid en yxa och en såg för vedhuggning.
 • Det finns eldplatser på Sompiojärvis strand, vid Terävä-Nattanens fot och vid Kaptukaislampi. Vid Sivakkaoja och intill vägen Kopsusjärventie ca 500 m väster om Ruijaleden finns det skärmskydd, vid vilka man kan göra upp eld.

Ansvarig för underhållet

 • Forststyrelsens Lapplands naturtjänster ansvarar för avfalls- och vedhanteringen vid Ruijaleden. Respons om servicen mottas av Saariselkäs kundtjänst Kiehinen.

Toaletter

 • Vid Sompiojärvi finns en torrtoalett.
 • Vid Kaptukaislampi skärmskydd finns en torrtoalett.
 • Vid Kopsusjärventies skärmskydd finns en torrtoalett.
 • Vid Sivakkaoja skärmskydd finns en torrtoalett.
Kaptukaislampis kåta, tältningsområde. Bild: Pirjo Rautiainen


Övernattning

Tältning och skärmskydd

Vid Ruijanleden är det tillåtet att slå läger och tälta endast på de för ändamålet anvisade platserna:

 • Vid Sompiojärvi kan man tälta och där finns ett skärmskydd och en kåta. Man får övernatta högst tre dygn i ett sträck i Sompiojärvi.
 • Vid Kaptukaislampi finns ett skärmskydd och intill det kan man också tälta.
 • I närheten av vägen Kopsusjärventie finns ett skärmskydd och intill det kan man tälta.
 • Vid Sivakkaoja finns ett skärmskydd och intill det kan man också tälta.

Övrig service

 • Om man vill få sin bil transporterad till en annan plats eller hyra utrustning kan man vända sig till lokala turistföretag (www.inarisaariselka.fi, på finska).
 • I Laanila och Kiilopää finns det hyresstugor, hotell, restauranger, caféer och andra tjänster. Mer information fås på Saariselkäs (www.inarisaariselka.fi, på finska) webbsidor.