Lämpliga startpunkter

 • Man kan börja vandringen längs Ruijaleden från Sompiojärvi, dit det är 16 km från riksväg nr 4 (E75) i Vuotso by.
 • Man kommer till Ruijaleden också från Kiilopää. Från Kiilopää-vägen finns skyltning till leden och parkeringsplatsen.
 • Man kan också starta från Laanila i ledens norra ända. Där kommer man till Ruijaleden från startpunkten för Saariselkäområdets vandringsleder.
 • Från Kakslauttanen och Kiilopää finns även en förbindelseled till Ruijaleden längs Saariselkäområdets markerade leder.
 • Vägbeskrivning till startpunkterna

Ruijaleden infotavla. Bild: Kimmo Kuure

Ruijaledens etapper

Om man börjar vandringen längs Ruijaleden från Sompiojärvi tältningsområde, kommer man direkt in skogig och ställvis mycket stenig terräng. Den första sträckan är 6 km lång och slutar vid Terävä-Nattanens eldplats, där man kan pusta ut före följande sträcka.

Från eldplatsen går en 1 km lång led upp till Terävä-Nattanens topp. Det lönar sig absolut att göra denna avstickare till fjällkrönet, där man kan beundra vyerna på 544 m höjd. Från Terävä-Nattanens topp återvänder man ner till eldplatsen längs samma markerade led och fortsätter längs Ruijaleden norrut.

Härifrån är det ca 9 km till Kaptukaislampis eldplats. Vid Kaptukaislampi kan man övernatta i sitt tält och fortsätta nästa morgon turen norrut genom myr- och skogslandskap. Om man har för avsikt att vandra hela den markerade Ruijaleden, är det ännu ca 20 km att gå till Laanila. Denna etapp går huvudsakligen i torr moskog. Kom ihåg att man inte får avvika från de markerade lederna i Sompio naturreservat.

Ledens etapper:

 • Sompiojärvi - Terävä-Nattanens eldplats, 6 km
 • Terävä-Nattanens eldplats - Terävä-Nattanens topp, 1 km
 • Terävä-Nattanens eldplats - Kaptukaislampis eldplats, 9 km
 • Kaptukaislampis eldplats - Kiilopää-vägen, 13 km
 • Kiilopää-vägen - Laanila, 6 km
 • Noggrannare beskrivningar av ledens etapper

Ruijaleden. Bild: Kimmo Kuure

Ledmarkering

Ruijaleden är markerad i terrängen på traditionellt sätt med trästolpar med ett snedkryss. Därtill finns utmed leden gamla stenrösen som markerar leden. De här stenrösena bör lämnas ifred (Fornminneslagen).

Förbindelse med andra leder

Södra ändan av Ruijaleden förenar sig med vägen Sompiojärventie och denna står i förbindelse med Pyhä Nattanens led. I norr finns en förbindelseled mellan Kiilopää och Laanila vid Ruijaleden och sommar- och vinterleder på Saariselkä - Kiilopääområdet.