Kommunikationer

Med bil

 • Från Vuotso by och riksväg 4 (E75) kommer man österut med vägen Sompiojärventie till Ruijaledens startpunkt vid Sompiojärvis strand. I korsningen med riksväg 4 finns en vägskylt där det står "Sompiojärventie". Sompiojärvis skogsbilväg, som går genom södra delen av Sompio naturreservat, går att köra på sommaren. I början av sommaren lönar sig att kontakta  Saariselkäs kundtjänst Kiehinen för att fråga i vilket skick vägen är. Vägen har inget vinterunderhåll.
 • Man kan starta vandringen också från ledens norra ända i Laanila. Laanila ligger på Saariselkä turistområde. Till Laanila kör man från Vuotso ca 35 km norrut längs riksväg 4, från Ivalo söderut ca 30 km. Ruijaledens startpunkt i Laanila är på samma ställe som startpunkten för Saariselkäområdets vandringsleder.
 • Man kommer till Ruijaleden också från Kiilopää-vägen. Man viker av från riksväg 4 till Kiilopää-vägen i Kakslauttanen, som ligger 30 km norr om Vuotso och 40 km söder om Ivalo. Från Kakslauttanen kör man ca 4 km mot Kiilopää, där man kommer till Ruijaleden. Vid Kiilopää-vägen finns skyltar som visar vägen till leden och parkeringsplatsen.
 • Från Kakslauttanen och Kiilopää finns även en förbindelse till Ruijaleden längs Saariselkäområdets markerade leder.

Kommunikationer till Ruijaleden@Forststyrelsen

Med allmänna kommunikationer

 • Från Rovaniemi går det dagligen flera bussturer (www.matkahuolto.fi) längs riksväg nr 4 (E75) till Ivalo: Rovaniemi - Sodankylä - Vuotso - Tankavaara - Kakslauttanen - Saariselkä - Ivalo. Man kan stiga av bussen i Vuotso by, Kakslauttanen, Kiilopää eller Laanila, alla är ställen från vilka man når Ruijaleden.
 • Bussarna är anslutningar från tåg (www.vr.fi) och flyg (www.finavia.fi) som kommit till Rovaniemi.
 • Flyg som anländer till Ivalo har bussanslutning till Saariselkä och Kiilopää, varifrån det är ca 40 km till Vuotso by.

Kartor

Elektroniska kartor

Ruijaleden © Forststyrelsen 2018

Övriga kartor

 • Urho Kekkonens nationalpark vattentålig friluftskarta, 1:100 000. Karttakeskus 2016. Kartor kan köpas bl.a. i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen, från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • Urho Kekkonens nationalpark vattentålig friluftskarta, 1:50 000. Calazo 2015. Kartor kan köpas bl.a. i Calazo och välförsedda bokhandlar.
 • Saariselkä Hammastunturi vattentålig friluftskarta, 1:50 000. Calazo2017. Kartan kan köpas i Ivalo kundtjänst, från Calazo och från välförsedda bokhandlar
 • Terrängkarta V512 Nattaset, 1:50 000. Lantmäteriverket 2007. Kartan kan köpas bl.a. i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen, från Lantmäteriverket, från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • Utflyktskarta GT Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen och från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Saariselkä Sokosti vattentålig friluftskarta 1:50 000, Karttakeskus 2019. Kartor kan köpas bl.a. i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen, från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor