Instruktioner för den som färdas längs Ruijaleden

 • I Sompio naturreservat är det tillåtet att röra sig endast längs markerade leder, så där får man inte avvika från Ruijaleden.
 • Ta i beaktande Sompio naturreservats ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi, på finska) och Urho Kekkonens nationalparks ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi, på finska) på Ruijaleden.
 • Det är förbjudet att använda motordrivna fordon och motorbåt liksom också att landa med luftfarkost.
 • Det är förbjudet att plocka bär och svamp i Sompio naturreservat.
 • Det är tillåtet att göra upp eld endast på de anvisade platserna och endast med den ved som finns färdigt på platsen. Man ska vara sparsam med veden. Man får inte göra upp öppen eld i skogen eller dess närhet då omständigheterna - såsom torka, hård vind mm. - är sådana att faran för skogsbrand är uppenbar. Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld då det råder varning för skogsbrand.
 • På våren och i början av sommaren kan det hända att Nattushaara svämmar över och då kan man behöva gummistövlar för att komma torrskodd över ån. Ruijaleden är avsedd för sommarbruk.
Markering på leden. Bild: Kimmo Kuure


Förberedelser

De bästa naturupplevelserna får du om du planerar turen väl och skaffar information om de lokala förhållandena på förhand.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande finns det områden med radioskugga längs Ruijaleden. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet. 
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • Du kan öva dig i vandringsfärdigheter genom att göra dagsutflykter. På längre turer är det bra att ha med en erfaren vandrare.
 • Kom ihåg att lämna ett färdmeddelande om ditt tidsschema och ruttplaner till dina vänner och närmaste, inkvarteringen eller Urho Kekkonens nationalparks kundtjänstställen. Meddela också om möjligt eventuella förändringar i rutten eller tidsschemat. Skriv en rad i stugornas och skärmskyddens gästböcker om ditt besök, för informationen är till stor hjälp i fall att du går vilse eller råkar ut för en olyckshändelse. Områdets räddningstjänst är lagstadgat organiserad, och den nås via nödcentralen. Kom även ihåg att anmäla att du återvänt, så att räddningstjänsten inte alarmeras i onödan. Räddningstjänsten debiterar för onödiga spaningar. Kom ihåg att det telefonnummer du i första hand bör ringa till i nödfall är 112!
 • Friluftsliv är krävande på vintern. Väder- och ljusförhållandena är svåra under midvintern, för det kan vara rentav -40 grader kallt och under midvintermörkret är det ljust bara några timmar per dygn. Om det blåser biter kölden också hårdare.
 • Gör inte en långfärd ensam. I en nödsituation är en färdkamrat en oersättlig hjälp.
 • Vårvintern är en populär tid med tanke på friluftsliv, men också då ska man förbereda färden väl och ha en ändamålsenlig utrustning. Med vanliga längdskidor klarar man sig absolut inte på Ruijaleden!
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Utrustning

 • Ta i beaktande årstiden när du planerar utrustningen och matsäcken.
 • De viktigaste saker du behöver ha med på vandringen är kniv, tändstickor, karta och kompass. Förutom mat och dryck behövs alla den här utrustningen också under kortare dagsutflykter. Mer information om utrustning och friluftsliv hittar du i friluftsböcker och webbsidan Friluftslivets ABC.
 • Ta med kokkärl och egna bestick och kärl.
 • Vid skärmskydden finns det såg och yxa, men i synnerhet på vintern är det viktigt att ha med egen yxa och såg på en långfärd. Eventuella reservsågblad hänger på vedbodens vägg.
 • Man klarar sig med vandringskängor på Ruijaleden, men i början av sommaren och under regniga perioder är det bra att ha med gummistövlar.
 • Du följer väl vandrarens miljötips.

Högsäsong

 • Sommaren och höstfärgerna är Ruijaledens säsong. Höstfärgerna infaller i allmänhet under första hälften av september.

En miljövänlig vandrare

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!