Kartor över och kommunikationer i Riisitunturi

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna l igger vid Riisitunturis och Kirintövaaras startpunkter. Kirintövaaras startpunkt finns i närheten av Kirikeskus.
 • Noukavaara startpunkten är inte i bruk.

Riisitunturi nationalpark ligger ca 20 km nordost om Posio och 60 nordväst om Kuusamo. De närmaste byarna är Tolva, Suonnankylä och Keski-Kitka. 

Kommunikationer

Med bil

Riisitunturis startpunkt ligger ca 6 km från Tolva by, Google Maps.

 • Från Kuusamo är det ca 67 km till Riisitunturi nationalpark via Rovaniementie vägen.
  • Man kör från Kuusamo 10 km norrut vägen E63. Man tar vänster till Rovaniementie vägen och kör 38 km. Tar höger vid Patoniementie vägen och kör 18 km. I Syrjälahti man tar vänster och kör 1,2 km till startpunken.
 • Från Posio är det ca 30 km till Riisitunturi. Då man kör från Posio åker man ca 15 km mot Kuusamo och tar sedan till vänster till Patoniementie (nr 9471).
  • Från korsningen är det ca 16 km till Syrjälahtis parkeringsplats. Kör 1,2 km till Riisitunturi startpunken.
 • Från Rukatunturi är det ca. 35 km till Riisitunturi.
  • Man tar vänster och kör 6,5 km vid Kitka vägskäl, innan det finns skyltning till nationalparken. Man kör ca 11 km längs Kitka - Patoniemi -vägen (nr 9471) och vänder mot Tolva, dit det är ca 9 km från korsningen. Google Maps.

Till Kirintövaaras startpunkt (75 km från Kuusamo) kommer man invid Rovaniemi-vägen (nr 81).

 • Till Kirintövaaras startpunkt kör man först 11 km från Posio och tar sedan till vänster mot Kirintövaara.
Körinstruktion till naturumen:

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter. 

Med allmänna kommunikationer

 • Den närmaste flygstationen (finavia.fi) finns i Kuusamo.
 • Den tågstationen som ligger närmast nationalparken är i Kemijärvi, dit det är ca 130 km från parken. Med tåg (vr.fi) kommer man till Kemijärvi, Rovaniemi och Uleåborg.
 • Anslutning från Rovaniemi eller Kuusamo till Posio med buss (matkahuolto.fi) , ordinarie turer dagligen. Närmast Riisitunturi med buss kommer man med bussen från Kuusamo till Posio.

Kartor

Övriga kartor

 • Terrängkarta T513 Ala-Kitka, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket samt välförsedda bokhandlar.
 • Kuusamo vattentålig utflyktskarta, 1:100 000. Karttakeskus 2017. Kartan kan köpas bl.a. i Oulanka naturum, Karhuntassu kundtjänst, Kuusamo resebyrå, från Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • Grundkartblad nummer 3533 04, 3633 07, 3633 08, 4611 04 och 4611 05, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus, Lantmäteriverket och i välförsedda bokhandlar.
 • Posio, matkailukartta (turistkarta), Posion matkailuyhdistys 2012.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor