Repovesi ruttbeskrivningar

Friluftsleder och stigar

Repovesi är ett populärt utflyktsmål med sammanlagt över 40 km markerade friluftsleder av olika svårighetsgrad. De mångsidiga lederna på området ger möjligheter till flerdagsturer. Många stigar är fysiskt rätt krävande p.g.a. höjdskillnaderna. På de svårframkomliga avsnitten finns det trappor och spångar. Vandringshastigheten i den tämligen krävande terrängen är mindre än normalt.

Du kommer väl ihåg att områdets östra och nordöstra del är Pahkajärvis skjut- och övningsområdes varningsområde, dit tillträde är förbjudet. Varningsområdet är markerat i terrängen med blåvit målarfärg, bommar samt ställvis med varningstavlor.

Ledernas framkomlighet, rastplatserna och skyltningen i terrängen har kontinuerligt förbättrats och arbetet pågår fortfarande. 

Ledernas startpunkter

 • De markerade lederna börjar vid Tervajärvi, Lapinsalmi och Saarijärvi parkeringsplatser.
  • Man når Ketunlenkki bäst från Lapinsalmi parkeringsplats.
  • Den närmaste parkeringsplatsen till Korpin kierros finns i Saarijärvi.
  • Koppelo rundslingan - Koppelonkierros startar vid Tervajärvi parkeringsområde.
  • Kaakkurinkierros når man från alla parkeringsplatserna.
 • Om landstigningsplatserna finns det information under specialservice för båtfarare.

Tips om leder och utflykter

 • Lederna är markerade i terrängen med orange färg.
 • Ketunlenkki 5 km (Lapinsalmi - Katajavuori - Kapiavesi - Lapinsalmi) är lämplig för den som vill göra en snabbvisit i parken.
 • Från Saarijärvi parkeringsplats är det ca 3 km till det berömda berget Olhavanvuori och Mustalamminvuori utsiktstorn samt 2,5 km till Kirnuhuoko.
 • Från Tervajärvi parkeringsplats är det lätt att komma till hela området till fots till Tervajärvirundan eller sjövägen med kanot.
 • Till Kuutinkanava är det landvägen nästan lika lång väg från alla parkeringsplatser. Till Kuutinkanava kan man komma även sjövägen.
 • Dagsutflykter: På dagsutflykter är det ofta behändigt att kombinera en sjöresa (vattenbuss, kanot, företagarnas olika båtalternativ) och vandring. Du kan t.ex. ro en del av sträckan och vandra en del av sträckan längs lederna på området. Du kan ytterligare be om tips av företagarna. Tilläggsinformation om turistföretagare
 • Bussgrupper: Det lönar sig för bussgrupper att komma överens om att bussen avhämtar gruppen från en annan parkeringsplats än var gruppen avlämnats. På så sätt behöver man inte gå samma led fram och tillbaka.
 • Vattenbussen stannar vid Mustalamminvuori, Kuutinkanava, Lapinsalmi och Karhulahti.

Rundslingor

 • Ketunlenkki, 3,5 km, startar från Lapinsalmi parkeringsplats. Genast i början av rundslingan tar man sig över sundet Lapinsalmi längs en bro.  Från Lapinsalmi går leden vidare till Kapiavesi. Vid Kapiavesis rastplats kan man på sommaren ta sig ett dopp i sjön. Det finns dock ingen allmän badstrand. Ketunlenkki följer sedan Kapiavesis strand fram till dragflotten Ketunlossi, som inte är i bruk året runt. Från flotten är det bara en kort väg (0,6 km) till Lapinsalmi parkeringsplats.
 • Service: På Lapinsalmi parkeringsplats finns det en infotavla. Kemiska toaletter finns vid Lapinsalmi parkeringsplats, vid Lapinsalmi hängbro och vid Kapiavesi rastplats. I närheten av Lapinsalmi bro finns det ett kokskjul och vid Kapiavesi en eldplats.
 • Sevärt: Från bro har man en fantastisk utsikt över Lapinsalmi. Det är inte meningen att leda besökare till bergstup och -höjder på grund av säkerhetsriskerna.
 • Kartor: Ketunlenkki (pdf, 3,7 Mb, julkaisut.metsa.fi), på engelska.
 • Förbindelser: När man promenerat ungefär 1 km framåt från Kapiavesi rastplats kommer man till en korsning, varifrån man kan göra en avstickare på 200 m till Määkijä eldplats. Från Määkijä kan man alternativt fortsätta färden i riktning mot Tervajärvi. Från närheten av Kapiavesi eldplats kommer man också till en led som för till Kuutinkanava.


   
 • Koppelonkierros, 8,3 km  
  Koppelokierros rundslinga slingrar sig fram mellan utsiktsplatser med vyer över Tervajärvi, längs dunkla klippbranter och genom djupa skogar. Tjädern hör till de fåglar som trivs i de gamla skogarna på Tukkiniemi.
 • Service och friluftskonstruktioner: Längs leden finns flera rastplatser. I närheten av Tervajärvi parkeringsområde finns informationstavla, toaletter och kanotbrygga. Det finns bilväg fram till sjösättningsplatsen. Toalett, eldplats och picknickbord finns vid Lojukoski, Kuutinkanava och Talas. Vid Lojukoski och Kuutinkanava finns också kanotbrygga och brunn (kontrollera om brunnsvattnet är drickbart på sidan Aktuellt). Vid Lojukoski finns en reserveringskåta (www.repovedenkansallispuisto.fi, på finska).
  I Repovesi är det tillåtet att tälta kortvarigt i närheten av eldplatserna. En förteckning över eldplatser där det är möjligt att tälta finns på sidan Service. 
  Kom ihåg att ta med toalettpapper och kontrollera om varning för skogs- och gräsbrand råder!
 • Ledmarkering: orange prickar på träden samt skyltar med symboler för Koppelokierros rundslinga.
 • Ruttbeskrivning: Du kan fritt välja i vilken riktning du vandrar leden. Om du väljer att vandra medsols består leden först av cirka 700 m relativt lättframkomlig skogsstig fram till Talas. Efter Talas korsar stigen servicevägen genom parken och fortsätter upp på tallmon. Före Kuutinkanava går leden utmed en imponerande, lång klippbrant. Efter Kuutinkanava fortsätter färden längs Tervajärvis norra strand. Terrängen här är ofta sumpig, i synnerhet på våren. Snart går leden djupare in i skogen mot Tukkiniemi, där du hittar Repovesi nationalparks äldsta träd och skog i naturtillstånd. Före Lojukoski går leden över en liten bro. Från Lojukoski fortsätter färden längs gränsen till Pahkajärvi skjut- och övningsområde. Det är förbjudet att vistas i skjut- och övningsområdet. Efter sluttningen med grandungar är leden lättframkomlig och bred. Här är också terrängcykling tillåten. Även efter den vackra bron över Sulkusalmi sund är leden jämn och fin, tills den svänger av till höger in i skogen. Till höjdpunkterna på den ställvis steniga och svårframkomliga stigen hör utsiktsklipporna med sina hisnande vyer över Tervajärvi. De ståtliga sköldbarksfurorna och klena, förvridna tallarna, de gamla rottorkade granarna och de mörkgröna klibbalarna vid stranden bidrar till intrycket av vildmark. Leden slutar i närheten av Tervajärvi parkeringsområde.
 • Kaakkurin Kierros, 24 km (pdf, 2 Mb, julkaisut.metsa.fi) (på engelska), är en rundslinga som går via alla parkeringsplatserna, reserveringskåtorna och många andra sevärdheter.
 • Korpinkierros, ca 4,5 km (pdf, 1,9 Mb, julkaisut.metsa.fi) (på engelska), går runt Olhavanlampi.

Övriga leder

Genom Repovesi går Valkeala friluftsled, vars sammanlagda längd är ca 120 km. Basledens yttersta ändor finns i Valkeala kommuncenter och i Utti samt i Mouhu i Mäntyharju (avstånd ca 80 km). I ledens norra del går Erätaival-avsnittet (sammanlagt ca 40 km), som består av flera olika stigar. Friluftsleden är markerad med blå målfärg på träd och stenar. Närmare instruktioner från Kouvola (kouvola.fi) (på finska och engelska). Forststyrelsen ansvarar för de stigar som går på Repovesis område. För de leder som kommer till området ansvarar Kouvola (kouvola.fi) (på finska och engelska). Den rätt så krävande vandringen rekommenderas åt erfarna vandrare.

 • Ledens startpunkter:
  • Från söder kan man börja leden i Utti, Käyrälampi, Jokela, Paaskoskis stuga eller Valkealantalo.
  • I norr kan man börja leden på Repovesi nationalparks parkeringsplatser (Lapinsalmi, Saarijärvi och Tervajärvi) eller vid Kuutin Kolo, Kirjokivi gård, Orilampi och Mouhu.
 • Service: Längs leden finns det flera mat-, inkvarterings- eller rastplatser med 5 - 10 km:s mellanrum. Tilläggsinformation om turistföretagare på Kouvolas webbsidor (visitkouvola.fi) (på finska och engelska) och från Mäntyharju kommun (mantyharju.fi) (på finska och engelska).
 • Kartor: Delvis Norra Valkealas friluftskarta (1: 20 000).

Skidleder

Skidspåren för traditionell skidteknik på Repovesiområdet har förnyats och utökats. Man får numera de maskinellt preparerade skidspåren i gott skick även om snötäcket är tunt. Det längsta skidspåret går öster om Tervajärvi via Kirnukangas till Saarijärvi eller Kuutinlahti och Olhava. Vid Kuutinlahti vänder skidspåret tillbaka åt Lapinsalmihållet och går till Tervajärvi. Man kan fritt välja skidspår av olika längd, allt från några kilometer till över 20 km. Där finns inga elljusspår och spåren är ställvis krävande.

Lämpliga startpunkter för skidspårena är t.ex. Kirjokivi gård i spårnätets södra del eller Orilampi semestercenter på skidspårnätets västra sida. Man kan även ta sig till skidspåren från parkeringsplatserna (Tervajärvi, Saarijärvi, Lapinsalmi), där det finns informationstavlor med noggrannare upplysningar. På vårvintern är det trevligt att skida utanför spåren på sjöarnas och tjärnarnas isar för att njuta av solen. Skidturen får ändå inte riktas till området med rörelseförbud.

 • Service: Rastplatserna är markerade på den nya Repovesi friluftskartan (2010). Määkijä kåta ligger inte alldeles intill skidspåret, serviceled till kåtan (ca 500 m), men är i bruk under vintern. Söder om tjärnen Mustalampi finns det en hyresstuga Kuutinkämppä (repovesi.com) (på finska och engelska).
 • Sevärdheter: Kirnuhuoko är också om vintern ett intressant utflyktsmål. Varning: Även om de istappar som hänger ner från klippan ser vackra ut, är de farliga om de faller ner! Man kan ta en titt på flottningsanläggningarna vid Kuutinkanava också på vintern.
 • Kartor: Repovesi friluftskarta (Karttakeskus, 1:20 000).
 • I Repovesi arrangeras årligen på vårvintern ett skidevenemang längs vildmarksspåren. (Se aktuellt).
 • Utanför nationalparken, i Orilampi, finns det ett kort elljusspår runt Orilampi. Från Orilampi fortsätter skidspåret ända till Helluntaivuori i Voikoski.

Vatten- och kanotleder

Repovesi är känt för sina idylliska vattenleder. Området lämpar sig med undantag för de stora fjärdarna även för orienteringskunniga mindre erfarna kanotister. Försök hålla dig på minst 50 meters avstånd från privata stugstränder. Karta (pdf, 6 Mb, julkaisut.metsa.fi).

I själva nationalparken finns det inga markerade kanotleder, men Repovesi friluftskarta (Karttakeskus 2010) eller servicekartan över Repovesi nationalpark (Forststyrelsen 2011) är tillräckligt noggranna för den som rör sig på området. Man kan också planera egna kanotturer med hjälp av kartorna på områdets informationstavlor. Då man planerar sin tur bör man beakta att det är förbjudet att utan särskilt tillstånd vistas på varningsområdet för Pahkajärvis skjut- och övningsområde, som ligger i områdets östra och nordöstra del. Kom ihåg att trygga fåglarnas häckningsro då du rör dig till sjöss.

Långa kanotleder

Man kan börja en längre kanotfärd t.ex. vid Lapinsalmi parkeringsplats (ett kanotlyft till stranden längs räddningsvägen). Det finns stadiga kanotbryggor för strandhugg vid Karhunlahti, Lapinsalmi, Kapiavesi, Määkijä, Lojukoski, Mustavuori, Kuutinkanava samt på Tervajärvisidan vid entrén till parken. Genom att ta sig över näsen kan man fortsätta kanotturen på Repovesis många små sjöar bl.a. på Tervajärvi eller via Mustalampi till Valkjärvi. För att flytta kanoten är det bra att ta med en kanotvagn.

Väster om Repovesi, i Vuohijärvi, går kanotleden Savon Melontarengas. Savonselän Melontarengas går från Voikoski via Vuohijärvi till Siikakoski och därifrån vidare till Verla. Leden har marknadsförts som världens längsta (360 km) kanotled i insjövatten. Vid Hillosensalmi går det bra att göra en avstickare till Repovesiområdet. Den markerade leden lämpar sig bra för nybörjare. Ledens landskap varierar från natursköna ödemarker till tätortsbebyggelse.

Cykelleder

Repovesis vägar, såsom t.ex. Kuismantie som går genom nationalpark, lämpar sig bra för cykling. Områdets kuperade terräng prövar cyklistens kondition. Man kan åka cykel också längs service- och skogsvägarna i nationalparken. Kolla kartan (pdf, 6 Mt, julkaisut,metsa.fi), på finska och på engelska).

 • Service och sevärdheter: Alldeles invid vägarna finns det inga sevärdheter eller rastplatser, men på kort gångavstånd finns det. Bada kan man t.ex. i Valkjärvi och Tervajärvi. Det finns dock ingen allmän badstrand.

Valkeala - Mäntyharju -vägen (nr 368) på områdets västra sida är en del av den riksomfattande cykelleden nr 15 (Mouhu i Mäntyharju - Orilampi - Selänpää - Jaala), därifrån det är lätt att göra en avstickare till Repovesi. Orilampi är också en etapp av Kymenlaakso Pyörävaellusreitti.

Parkeringsplatser

Lapinsalmi

 • Riippusillantie 55, Kouvola

Saarijärvi

 • Kuismantie 990, Kouvola

Tervajärvi

 • Kivisilmäntie 720, Kouvola

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Repovesis karta i Utflyktskarta.fi.