Gårdens invånare

Kring år 1910 kom Jooseppi (Joosef) Juhonpoika Sallila från Parkano rännandes nedströms för Luttojoki tillsammans med sin livskamrat Matilda Lehikoinen. Här, mitten av vildmarken, fanns det en bastu, som renkarlarna Uula Valle och Arvid Pokka hade byggt. I den slog Jooseppi och Tilta ner sina bopålar. De levde på guldgrävning, pärlfiske och fiske samt jakt och renskötsel. De skaffade också några kor och får till gården. De hade ett stort potatisland, vilket var ett tecken på välstånd. Foder åt husdjuren fick de genom slåtter på gårdstunet och på en närliggande ö.

Luttojoki. Bild: Nina Raasakka

På gårdstunet byggdes för hand en rad byggnader under tio år. Till en början bodde paret i bastun, men snart byggde de en ny stuga av vitblänkande timmerstockar. Ladugården byggdes för två kor men under de bästa tiderna fanns där till och med fyra kor. Potatiskällaren var en nödvändighet med tanke på förvaringen av mat. Bakugnen byggdes utomhus. Gårdstunet med omgivande slanstängsel var klar år 1920.

I början av år 1920 kom den jordenruntresenären Huhti-Heikki från Etseri till gården. Han hade hört under en resa i Kanada att Petsamo kommer att införlivas med Finland och han kom till Luttojoki för att idka pärlfiske. Jooseppi övertalade honom att stanna på samma brink. Huhti-Heikki byggde en egen stuga på gården och bodde där i fyra år.

Gårdstunets vegetation

Gårdsplanet är torrast i övre delen av backen, där det finns växtlighet av typ hedäng och vall. Den nedre delen av sluttningen är tydligt fuktigare och en del av den översvämmas på våren. På holmen i ån utanför gården brukade man slå hö åt husdjuren. På gårdstunet har man hittat fyra olika låsbräkenarter: låsbräken, höstlåsbräken, nordlåsbräken och topplåsbräken. De höjer områdets värde avsevärt när det gäller arterna.

Raja-Jooseppi gårdsplan sköts genom slåtter. Målet för skötseln av den här kulturbiotopen är att bevara den typiska och hotade ängsfloran. Övriga mål är att hålla fältet öppet och hindra att det växer igen med buskar. Ön utanför gården sköts också genom slåtter.

Raja-Jooseppi gårds planritning:

Vid Raja-Jooseppi gård finns följande byggnader och konstruktioner:

 

Raja-Jooseppi museigård
1. Lada
2. Ladugård och dass
3. Brunn
4. Fiskkällare
5. Fårhus
6. Huhti-Heikkis stuga
7. Rökbastu
8. Jordugn
9. Jooseppis stuga
10. Bod
11. Renpåle
12. Redskap för att mjuka upp skinn
13. Skyttegrav
14. Grunden till Jooseppis nya hus
15. Stängsel