Raappana torvkåta

Bild: Tero Turpeinen

Raappana torvkåta i Finland. Östra Lappland
Sodankylä (www.sodankyla.fi, på finska)
Urho Kekkonens nationalpark

Raappana torvkåta är en liten, stämningsfull stuga som är delvis nedgrävd i jorden på Luirojärvis strand i kärnområdet av Urho Kekkonens nationalpark. De närmaste reserverings- och ödestugorna ligger på ett par kilometers avstånd från torvkåtan. Under årtiondenas lopp har Raappana torvkåta betjänat som övernattningsställe åt åtskilliga vandrare. 

Raappana torvkåta. Bild: Sulo Norberg

Raappana torvkåta

Sodankyläs tidigare länsman Aarno Raappana var en aktiv ödemarksvandrare och han byggde torvkåtan till sin stödpunkt i mitten av Koilliskaira ödemark. Torvkåtan ligger på ett näs mellan ödemarkssjön Luironjärvi och en mindre tjärn kallad Raappanan lampi. Fågelvägen är det 4 km från torvkåtan till toppen av områdets högsta fjäll Sokosti (717 m). Raappana torvkåta är den första torvkåta i Finland som byggts enbart med tanke på frilufts- och rekreationsbruk. 

Raappana torvkåta, eller Sokosti stuga som Raappana själv kallade den, hann förfalla och murkna under flera årtionden. Efter att Urho Kekkonens nationalpark hade grundats, byggde nationalparkens personal och föreningen Nuorten Retkeily ry kåtan på nytt år 1984. I arbetet tillämpade de gamla byggnadssätt och de ursprungliga måtten. Fram till år 2000 var Raappana torvkåta en reserveringstorvkåta för två personer. Sedan dess har den tjänat friluftsfolk som en för alla öppen torvkåta. För tillfället är den i illa skick.

Raappana torvkåta är ett litet övernattningsställe som är delvis nedgrävt i marken. Eftersom kåtans dörr öppnar sig utåt, kan det på vintern vara nödvändigt att skotta snön för att få upp dörren. Väggarna är av stockar och taket av filt. Torvkåtan har ett jordgolv beklätt men platta stenar. Att utrymmet är litet berättar redan dörren som är bara en meter hög. Som högst är det 1,5 meter till taket inne i kåtan, närmast väggarna bara en meter. Golvytan är ca 4 m². Det finns utrymme för två personer i kåtan, som har två sovbritsar. Den ena ligger till höger om dörren, den andra längst inne i kåtan. Till vänster om dörren finns en kamin. En liten hög vedklabbar passar in mellan kaminen och den bakre sovbritsen. Det enda fönstret finns i dörren.

Det finns en eldplats, en bod och en torrtoalett på torvkåtans gård. Via gården går en gammal stig som följer terrängen och som vandrarna använder. Stigen är inte en markerad led, men den är utprickad på friluftskartor. Det är ca två kilometer från Raappana torvkåta till reserverings- och ödestugorna på Luirojärvis strand.

Öppettider

  • Raappana torvkåta är öppen året runt.

Kontaktuppgifter

Mer uppgifter om objektet fås från:

Kommunikationer och kartor

Med bil

  • Man kommer inte med bil till Raappana torvkåta, och från alla vandringsleders startpunkter är det tiotals kilometer till kåtan. Av startpunkterna ligger Kiilopää och Saariselkä intill väg E75. Till Aittajärvi och Raja-Jooseppi kommar man bäst med egen bil. Köranvisningarna till startpunkterna finns på Urho Kekkonens nationalparks sidor.
  • Från Aittajärvi är det ca 20 km att gå till Raappana torvkåta. Vägen till Aittajärvi har inget vinterunderhåll. I början av sommaren lönar sig att kontakta Saariselkäs kundtjänst Kiehinen för att fråga i vilket skick vägen är.
  • Från Raja-Jooseppi startpunkt vid bron över Luttojoki är det ca 45 km till Raappana torvkåta beroende på ruttval.
  • Köranvisningar till Saariselkäs kundtjänst Kiehinen

Med allmänna kommunikationer

  • Det går flera dagliga bussturer från Rovaniemi till Ivalo längs riksväg 4 (E75) och med dem kommer man till nationalparken (bussar: Rovaniemi - Sodankylä - Vuotso - Tankavaara - Kakslauttanen (Kiilopää) - Saariselkä - Ivalo). Tidtabellerna finns på Matkahuoltos webbsidor (www.matkahuolto.fi). Bussarna är anslutningar till de tåg (www.vr.fi) och flyg (www.finavia.fi) som anländer till Rovaniemi.
  • Flyg (www.finavia.fi) som anländer till Ivalo har bussförbindelse till Saariselkä och Kiilopää. 

Kartor

Elektroniska kartor

Raappana torvkåta © Forststyrelsen 2018

Service

  • Det finns en eldplats, en bod och en torrtoalett på torvkåtans gård.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/raappana.