Ledbeskrivning för Olkkajärvi vandringsled

Början av Olkkajärvi vandringsled, då du följer Kärrstigens skyltar, består av lättframkomlig spångstig eller vanlig stig. Olkkajärvileden viker av från Kärrstigen ca 200 meter öster om fågeltornet. Efter detta blir Olkkajävileden mera krävande. Eftersom det under resten av leden, ca 9 km, inte finns spångar ens på de blötaste ställena, behöver du vattentäta skodon med höga skaft. I terrängen går ingen tydlig stig men du hålls på leden om du följer de orangea märkena. Det lönar sig att ha karta och kompass med på vandringen.

Efter att du tagit av från Kärrstigen går Olkkajärvi vandringsled upp för Rantakivalos långsamt stigande sluttning. Terrängen består ställvis av blött grankärr, och när du vandrar längre upp går leden längs kanten av en sluttningsmyr. Leden korsar också två skogsbilvägar som är i dåligt skick. Uppe på Rantakivalot växer gammal tall- och granblandskog. Leden fortsätter ännu upp mot Rantakivalos topp i bergig terräng och vänder sedan nedåt mot Korvanaapa. Från Rantakivalo har du en fantastisk utsikt mot söder över Korvanaapa och Korvanvaara och ända till Olkkajärvi.

Från myren Korvanaapa fortsätter leden ungefär en kilometer i en skogremsa intill myren och korsar en snöskoterrutt. Nära detta ställe finns i utkanten av myren en källa. Leden går vidare i ställvis blöt terräng över Korvanaapa via en skogsholme. Efter detta stiger leden brant upp till Korvavaaras norra krön och vidare ner mot Olkkajärvihållet i en granbevuxen fjälldal. Då du kommit ner från berget följer leden en körstig till Korvalampis norra ända och korsar en liten bäck på vägen. Sista delen av leden går över tallmyrar och i moskog till skärmskyddet på Olkkajärvis strand.