Beskrivning av kanotleden Kalliosalmi - Olkkajärvi, ca 62 km

Kalliosalmi - vägen till Misi, ca 12 km

Leden startar från Kalliosalmi, varifrån man kan åka båt eller paddla längs älven Kalliojoki till Kalliojärvi, Uurajärvi och Karvatit, varefter älven byter namn till Vikajoki och fortsätter till sjön Kielijärvi. Vid Kielijärvi, intill vägen till Misi finns en landstigningsplats. Från Kalliosalmi till Misi-vägen är det ca 13 km. Hela denna etapp kan man lätt paddla eller ro under hela sommaren.

Vägen till Misi - Vikajärvi, ca 27 km

Denna etapp från närheten av vägen till Misi fram till Vikajärvi slutar vid en bro vid väg nr 82 till Kemijärvi och den är farbar endast med kanot. Genast i början av sträckan finns Kieliköngäs, som är synnerligen krävande att ränna vid högvatten. Efter Kieliköngäs kommer man snart till Venejärvi och längs Välijoki till sjön Pirttijärvi. Kanotleden fortsätter från Pirttijärvi längs Vikajoki till sjön Köyry. Längs sträckorna mellan sjöarna finns en del ställen med ganska strömmande vatten. Från Köyry framåt paddlar man längs en älv, som fortsätter ända till Vikajärvi till närheten av bron vid väg 82 till Kemijärvi.

Forsarna i älven Vikajoki är av klass I - II, (melontajasoutuliitto.fi, på finska) beroende på vattenståndet. Den 1 km långa Pietarinkoski är Vikajokis mest krävande och fartfyllda fors. Älven är paddlingsbar nästan hela sommaren, men under den torraste tiden kan det vara svårt att paddla genom forsarna.

Vikajärvi - Olkkajärvi, ca 23 km

Denna etapp, som startar från Vikajärvi, är den svåraste sträckan av hela leden. De svåraste forsarna vid leden, dvs. Vikaköngäs och Vaattunkiköngäs, finns längs denna etapp. Vid den finns det också rikligt med Forststyrelsens rastplatser.

Paddlingstips för Vikaköngäs

  • Vikaköngäs finns genast i början etappen. Forsen består av tre delar, som varierar mellan klasserna II och III, (melontajasoutuliitto.fi, på finska) beroende på vattenståndet. De två första delarna av forsen är enkla att ränna. Den sista delen är det all orsak att studera i förväg. Man kan ta i land före denna tredje forssträcka vid Vikaköngäs skärmskydd på högra sidan av fåran.

Efter Vikaköngäs kommer tjärnen Vaattunkilampi, på vars södra strand det finns en rastplats med skärmskydd, varifrån man kan vandra till Kivalonaapa ängskulturstig på 300 meters avstånd. Från Vaattunkilampi framåt är älven enkel att paddla ända fram till Vaattunkiköngäs.

Paddlingstips för Vaattunkiköngäs

  • I Vaattunkiköngäs finns det två rännor, av vilka den högra går att ränna. Efter en kort fors i början av Vaattunkiköngäs kan man ta i land på ön Könkäänsaari, där man kan studera hur kanotleden fortsätter. Könkäänsaari ligger på vänstra sidan av leden. Vaattunkiköngäs är av klass I - III, (melontajasoutuliitto.fi, på finska) beroende på vattenståndet.

Efter Vaattunkiköngäs är älven enkel ända till Olkkajärvi. Vid Olkkajärvis östra strand, intill en snöskoterrutt, finns Olkkajärvi skärmskydd, som också båtfolk och kanotister kan använda som rastplats. Vatten och kanotleden tar slut i båthamnen i norra ändan av Olkkajärvi, i närheten av riksväg E 75.