Pielpajärvi ödekyrka

Bild: Tuija Kangasniemi

Pielpajärvi ödekyrkans läge i FinlandNorra Lappland
Enare (www.inari.fi)
Enare strövområde


Pielpajärvi var tidigare huvudorten i Enare. Vid stranden av vildmarkssjön fanns tidigare Enare vinterviste, där folk var bosatt om vintern. Ödekyrkan i anslutning till vintervistet är från år 1760 och hör till de äldsta byggnaderna i Norra Lappland. Den här rödaktiga kyrkan står på stenig mark omgiven av ett vackert björkbestånd. På kyrkplanen finns en äng i naturtillstånd.

Pielpajärvi ödekyrka i trä är den andra i ordningen på denna plats. Av den första kyrkan, som blev klar år 1646, finns det ingenting kvar. Av vintervistet finns det inte heller kvar annat än några förmultnade husgrunder. Pielpajärvi ödekyrka med omgivning är en nationellt värdefull kulturhistorisk miljö. Den klassas också som ett område som är värdefullt på landskapsnivå.

Pielpajärvi ödekyrka. Bild: Kirsi Ukkonen.

Öppetider

  • Man kan bekanta sig med Pielpajärvi ödekyrka året om.
  • Man får avgiftsfritt bekanta sig med kyrkan.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

  • Det finns information om kommunikationerna till Pielpajärvi ödekyrka på webbsidorna om Enare strövområde.
  • Det går en vandringsled till kyrkan från Sarviniemi parkeringsplats, som befinner sig 3 km nordost om Övre Lapplands naturum Siida. Gångavståndet från ledens startpunkt till kyrkan är knappt 5 km. Denna markerade led går genom ståtlig urskog, passerar skogstjärnar och sjöar.

Karta över Pielpajärvi ödekyrka © Forststyrelsen 2009

Elektroniska kartor

Service

  • Besökare kan bekanta sig med Pielpajärvi ödekyrka på egen hand.
  • Det finns en raststuga och en eldplats på området.

Service för rörelsehindrade

  • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.
Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster, Lappland och Enare församling.