Peuran polkus stamled, 77 km

28.9.2021
Var beredd på att brunnarna i Sysilampi och Valvatti kan vara tomma.

Humalajoki - Sysilampi - Salamajärvi - Lehtosenjärvi - Valkeinens campingområde - Kuivajärvi - Petäjämäkis friluftsanläggning, 77 km

Humalajoki - Sysilampi 10 km

Stamleden börjar vid Humalajoki parkeringsplats. Leden går först till Salmelanharju, som är traktens mest betydande åsformation. På åsen växer en ståtlig gammal tallbestånd. Från Salmelanharju fortsätter leden till Pikku-Syrjä, på vars strand det finns ett skärmskydd. Pikku-Syrjä ligger ungefär på halva etappen. Från Pikku-Syrjä till Sysilampi går leden huvudsakligen längs vägar. Den här delen av leden är i dålig skick.

Höstligt sjölandskap. Skog samt stenrösen i förgrunden.

Sysilampi - Salamajärvi 10 km

Från Sysilampis parkeringsplats är det 700 m till Sysilampi öde- och hyresstuga. Ödestugan är alltid öppen. I hyresstugorna 1, 2 och 3 finns det två, sex och sex bäddplatser. Det finns en brunn, en eldplats samt ett tältningområde på gården.

Två separata naturstigar börjar från Sysilampistugan. Barnens naturstig, 1,5 km, går till Hepolampi och tillbaka. Pakosuo naturstig, 4,3 km, börjar vid Sysilampi parkeringsplats eller vid Sysilampistugan. Pakosuo naturstig är en intressant stig som presenterar Suomenselkäs ursprungliga natur i dess mest typiska tillstånd (på finska).

Från Sysilampi fortsätter leden mot Salamajärvi. Ifall du har tålamod att gå tyst och försiktigt kan du med god tur få syn på en skogsvildren eller en älg på mossen. Leden korsar också bäcken Matopuro, som på våren svämmar över spångerna. Då är det bäst att ha gummistövlar på fötterna. På Salmijärvis strand finns Jyrkkäniemi utsiktsplats, där det också finns en eldplats. Det är 3,7 km från Sysilampistugan till Jyrkkäniemi. Ungefär 1 km från Jyrkkäniemi finns det en stor tjärdal bredvid stigen. På Salamajärvis strand i Pitkälahti finns det ett tältningområde, en ödestuga och en eldplats. Från Pitkälahti är det 2 km till parkeringsplatsen vid Perho-Kinnula -vägen, där etappen slutar.

Salamajärvi - Lehtosenjärvi 17 km

Det finns ett skärmskydd med eldplats på Ahvenlampis strand, 3,3 km norr om parkeringsplatsen. Därifrån är 3,5 km längs leden till Valvatti ödestuga. Stugan är en gammal skogvaktarbostad med plats för fyra personer. På gårdsplanen finns det en bastu och en brunn.

Iso-Valvatti, som är belägen ca 1 km från stugan, är en före detta sjö, som under åren 1927-1930 har dränerats för slåtterbruk. På vassområdets strand finns det en eldplats och ett fågeltorn, från vilket man utan att störa kan betrakta bl.a. bläsänder, svarthakedoppingar och skedänder. På 2,8 kilometers avstånd, finns Vähä-Valvatti eldplats på sjöstranden. På båda sidorna av stigen som leder till stranden finns det stenrösen, som troligen härstammar från bronsåldern.

Från Vähä-Valvatti är det 4,2 km till korsningen av Karhunpiilo -hyresstugan och 6,6 km till Lehtosenjärvi skärmskydd. Inom kort efter skärmskyddet tar Hirvaan kierros av söderut mot Koirasalmi. Stamleden fortsätter norrut mot Jatkonjärvi.

Lehtosenjärvi - Valkeinens campingområde 12 km

Obs! Peuran polku stamleden är en krävande vandringsled vilken rekommenderas endast åt  erfarna vandrare (10/2018).

Etappen börjar i korsningen av stamleden och Hirvaan kierros -rundslinga. En del av leden är stenig och därför långsam att vandra. Efter 5,4 km kommer man till Jatkonjärvi eldplats. Från Jatkonjärvi är det 5,3 km till stranden av sjön Valkeinen. Från korsningen är det möjligt att gå längs en 350 meters avstickare till Pökkelöniemi skärmskydd eller fortsätta direkt till Valkeinens campingområde (1,6 km). Bredvid Valkeinens campingområde finns Metsäpeuranmaas informationscentrum, som öppnas på beställning.

Valkeinens campingområde - Kuivajärvi 15 km

Obs! Peuran polku stamleden är en krävande vandringsled vilken rekommenderas endast åt  erfarna vandrare (10/2018).

Efter Valkeinens campingområde går leden till en början längs en skogsbilväg. Längs färden kan man vila vid Ruutanalampi väderskydd som är försett med bord. En lämplig rastplats på etappen är eldplatsen på Iso-Vänttäläinens strand, dit det är 9,5 km från Valkeinens campingområde. Därifrån fortsätter leden längs vägen till Lummelampi, som är belägen i en ståtlig tallhed. Norrut från Lummelampi går leden genom urskogarna i Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde. Efter 4,3 km från Iso-Vänttäläinen kommer man till stigförgreningen till Raatejärvi ödestuga. Om man vill, så kan man göra en 700 m lång avstickare västerut till Raatejärvi ödestuga. Det finns också en bastu vid stugan. Strax efter Raatejärvis korsning är det möjligt att vika av från stamleden till kåtan Koukkunen (300 m). Efter en kilometer tar etappen slut vid Kuivajärvis parkeringsplats. I närheten av Kuivajärvis parkeringsplats finns också Kuivajärvi kåta.

Kuivajärvi - Petäjämäkis friluftsanläggning 13 km

Obs! Peuran polku stamleden är en krävande vandringsled vilken rekommenderas endast åt  erfarna vandrare (10/2018).

Mellan Kuivajärvi och Saarijärvi är landskapet varierande, leden går i tur och ordning via myrar, skogar och tjärnstränder. Från Kuivajärvi går leden 1,3 km längs sjöstranden till ett gammalt rökpörte, där Kirves-Heikki eldplats finns. Kirves-Heikkis kanal, som finns i närheten, har man tidigare för hand med spade grävt genom momarken. Från rökpörtet fortsätter man 2,9 km till Ahveroinen skärmskydd, och därifrån är det 900 m till Saarijärvi ödestuga och bastu. Under vandringen kan man göra en paus vid retreatstugan, som ligger halvvägs mellan Kirves-Heikki och Ahveroinen.

Den sista eldplatsen är i norrvästra ändan av Mustanjärvi, 3 km från Saarijärvi ödestuga. Från Mustajärvi är det ännu 5 km till Petäjämäkis friluftsanläggning där stamleden tar slut.

Tilläggsinformation om stamledens utflyktsmål i Reisjärvi (reisjarvi.fi, på finska).