Mäntyjärvi rundslinga, 15 km

28.9.2021
Var beredd på att brunnarna i Sysilampi och Valvatti kan vara tomma.

Leden är lättframkomlig och lämplig för dagsutflykter. Det finns möjligheter att övernatta i Raatejärvi och Saarijärvi. Man kommer till ledens utgångspunkt genom att först köra ca 8 km från Reisjärvi till Mäntyperä, varefter man tar av till vägen Kuivajärventie. När man kör ca 7 km längs Kuivajärventie kommer man till Kuivajärvi parkeringsplats, som är ledens utgångspunkt.

Kuivajärvi - Saarijärvi 5 km

Från Kuivajärvi går man österut 1,3 km längs den med orange markerade Peuran polkus stamled till ett gammalt rökpörte. Där finns Kirves-Heikkis eldplats. Kirves-Heikkis kanal, som finns i närheten, har man tidigare för hand med spade grävt genom momarken. Från rökpörtet fortsätter man 2,9 km till Ahveroinen skärmskydd, och därifrån är det 900 m till Saarijärvi ödestuga och bastu. Under vandringen kan man göra en paus vid retreatstugan, som ligger halvvägs mellan Kirves-Heikki och Ahveroinen.

Saarijärvi - Raatejärvi 8 km

Från Saarijärvi ödestuga fortsätter man 1,8 km norrut. Då kommer man till en korsning, där Mäntyjärvi rundslinga förgrenar sig till sydväst från Peuran polkus stamled. Man tar av till vänster mot Mäntyjärvi och följer grön markering. Leden fortsätter längs skogsbilvägen och efter 2,1 km passerar den Mäntyjärvistugan som är uthyrd till Reisjärvi hembygdsförening. Från Mäntyjärvistugan fortsätter man 4 km längs leden till Raatejärvi ödestuga och bastu.

Raatejärvi - Kuivajärvi 2 km

Från Raatejärvi fortsätter leden österut och förenar sig efter 700 m med Peuran polkus orangemarkerade stamled. Från korsningen är det 1,2 km till ledens utgångspunkt vid Kuivajärvi parkeringsplats. Under vandringen kan du ännu göra en avstickare till kåtan Koukkunen, som ligger 300 m längs avstickaren.