Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Olvassuo naturskyddsområde

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Olvassuo naturskyddsområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom naturreservat.