Nuortti vandringsled är en sommarled, som är väl markerad i sin helhet och vid vilken det finns flera rastplatser. Den som har för avsikt att vandra längs leden bör ha tillräckliga orienterings- och friluftskunskaper. Man bör ta med en för vandringen lämplig karta (minst 1:100 000). Leden är starkt kuperad, så man bör ha en någorlunda god kondition för att vandra hela rundslingan.

På väg till Alimmainen Hirvashauta. Bild: Nina Raasakka


Man kan enkelt korsa älven Nuorttijoki längs en hängbro i närheten av gränszonen. I andra ändan av leden, nära Haukijärvenoja parkeringsplats, finns det en vajer tvärs över älven som gör det säkrare för vandrare att ta vada över älven. Då vattenståndet är normalt, kan man tryggt vada över älven. Det lönar sig att på förhand fråga sig för om vattenföringen i älven vid Saariselkäs kundtjänst Kiehinen.