Södra sidan av Nuorttijoki 16 km

Man kan starta vandringen från Haukijärvenoja parkeringsplats (ca 93 km från Savukoski), där det finns förutom bilplatser också ett informationsställe med tak. Från parkeringsplatsen kommer man direkt till den markerade leden. Följande etapp är Hirvashauta öde- och reserveringsstuga, därifrån leden fortsätter till en ny stuga, Saiho ödestuga. I närheten av gränszonen, i ledens vändpunkt finns Kolsankoski hängbro, längs vilken man kommer behändigt till andra sidan av älven.

Saukkosuvanto. Bild: Nina Raasakka


Norra sidan av Nuorttijoki 24 km

På norra sidan av Nuorttijoki går vandringsleden i skogsterräng till Kummalehdonoja eldplats, varefter leden åter går i närheten av älven. Mettopalo ödestuga är ett lämplig rast- och övernattningsställe, likaså Kärekeoja öde- och reserveringsstuga. Något avsides från leden ligger Karhuoja öde- och reserveringsstuga, där det även finns en bastu.

Karhuoja öde- och reserveringsstuga. Bild: Sulo NorbergVid Haukinivat, i närheten av Kärekeoja öde- och reserveringsstuga, kan man vid lågvatten vada över Nuorttijoki. Det har dragits en vajer över älven som man kan stöda sig på när man vadar till andra sidan. Det lönar sig att fråga om vattenföringen i älven vid Saariselkäs kundtjänst Kiehinen.

Man kan naturligtvis vandra Nuortti vandringsled i motsatt riktning också, dvs. först på norra sidan och sedan på södra sidan av älven.