Kommunikationer

Noux nationalpark är belägen norr om Ring III:n, mellan riksväg nr 1 (Åboleden) och stamväg nr 120 (gamla Björneborgsvägen).

Karta över Noux förbindelser

 

Med allmänna kommunikationer

Man kommer behändigt med allmänna kommunikationer till Noux.

 • www.nuuksioon.fi -webtjänsten hjälper dig att kombinera allmän trafik och färdiga rutter i parken. Sidan finns på finska och engelska.
 • Sök rutter och tidtabeller till Noux www.hsl.fi.
 • Från Alberga och Esbo centrum behöver du zonbiljett BC, från Helsingfors zonerna ABC. See mer info om biljetter och priser från www.hsl.fi.
 • Till nationalparkens östra och norra del och till Finlands Naturcentrum Haltia (busshållplats: Haltia) tar man buss nummer 245 (www.hsl.fi) från Esbo centrum. På somrarna kommer man med buss ända fram till Kattila i Noux, men på vintrarna är ändhållplatsen i Nouxändan. Till Esbo centrum kommer man bland annat med tåg (E, L, U, Y).
 • Det är en 2 kilometers promenad från närmaste busshållplats vid korsningen av Haukkalampivägen till Haukkalampi-området.
 • Till nationalparkens södra del till Siikaranta och Siikaniemi går buss nr 238 från Alberga samt från Esbo centrum buss nr 242 (www.hsl.fi). Till Alberga kommer man bland annat med närtrafikens tåg (A, E, L, U, Y).
 • Till Tervalampi i östra delen av nationalparken går Pohjolan liikennes (liput.matkahuolto.fi) reguljära linje från Helsingfors. Från Tervalampi är det ungefär två kilometers promenad till parken.

Med bil

 • Till nationalparkens östra och norra del kommer man genom att ta av från Nupurbölevägen (väg 110, gamla Åbovägen) norrut till Brobackavägen i Nupurböle. Brobackavägen övergår till Nouxvägen. Kör längs den förbi Solvalla idrottsinstitut. När man kör till Haukkalampi tar man till vänster ett par kilometer efter Solvalla. När man vill komma till Kattila i norra delen av parken kör man längs Nouxvägen (Kattilavägen) ända fram.
 • Till södra delen av nationalparken kör man längs Brobackavägen och därifrån enligt skyltarna till Siikajärvi.
 • Västra delen av parken når man via Veikkola.
 • Det uppstår tidvis trängsel på Haukkalampivägen. Trängseln är störst under veckosluten i maj-september. Parkering vid vägrenen är absolut förbjudet för att utryckningsfordonen hela tiden ska ha tillgång till objektet. Vi rekommenderar att personer som kommer med egen bil börjar utflykten från parkeringsplatserna i Kattila, Högbacka eller Siikaniemi. Det är även möjligt att paddla från Haltia, men rutten är krävande. 
 • Parkkihaukka.fiDu kan kontrollera läget på parkeringsplatserna i Haukkalampi och Kattila via Parkkihaukka-tjänsten (parkkihaukka.fi, på finska).

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna är belägna vid Haukkalampi (huvudinformationsställe, östra delen, Haukkalampivägen 32, Esbo), i Högbacka (norra delen, Kattilavägen, Esbo), Kattila (norra delen, Kattilavägen, Vichtis), Siikaniemi (södra delen, Kolmoislampistranden, Esbo), vid Hotelli Nuuksio (södra delen, Snörportsvägen 70, Kyrkslätt), Veikkola (södra delen, Soidentakavägen, Kyrkslätt) och nära Kurjolampi (västra delen, Valklammentie, Vichtis).
 • Ledernas startpunkter
 Karta över Noux nationalpark. © Forststyrelsen 2014

Kartor över Noux

Övriga kartor

 • Terrängkarta L413, 1:50 000. Kartan kan köpas hos Karttakeskus och i Lantmäteribyråer.
 • Noux-Luk vattentålig friluftskarta, 1:20 000, Karttakeskus 2016. Kartan kan köpas bl.a. hos Finlands naturcentrum Haltia, vid Haukkalampi informationsstuga under somrarna, hos Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Nuuksio retkeilyopas & ulkoilukartta, 1:20 000, Karttakeskus och Retkeilymedia Ahola 2014. Kartan kan köpas bl.a. vid Haukkalampi informationsstuga under somrarna, hos Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Den geologiska friluftskartan över Noux sjöplatå, 1:25 000, Geologiska Forskningscentralen 2013. Kartan kan köpas bl.a. hos Finlands naturcentrum Haltia, hos Geologiska Forskningscentralen samt i välförsedda bokhandlar.
 • Grundkartor nummer L4132 och L4141, 1:25 000. Kartor kan köpas hos Karttakeskus och i Lantmäteribyråer.
 • Terrängkartor nummer 2041 07, 2041 08, 2041 10, 2041 11. Kartor kan köpas hos Karttakeskus och i Lantmäteribyråer.
 • Huvudstadsregionens telefonkatalogs karta.
 • Nyland vägkarta, 1:150 000, 2011. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • GT utflyktskarta Södra Finland, 2012, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Nuuksio Noux, vattentålig karta, 1:15 000, Calazo Förlag 2017. Kartor kan köpas till exempel från Finlands naturcentrum Haltia.

Försäljningsställen för kartor

Parkeringsplatser

Haukkalampi
 • Haukkalampivägen 32, Esbo 
  • Du kan kontrollera läget på parkeringsplatserna i Haukkalampi och Kattila via Parkkihaukka-tjänsten (parkkihaukka.fi, på finska).
För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Parkeringsområdena är tillgängliga även på vintern.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 3,1 Mb (www.julkaisut.metsa.fi)