Kartor över och kommunikationer i Noux

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kommunikationer

Noux nationalpark är belägen norr om Ring III:n, mellan riksväg nr 1 (Åboleden) och regionväg nr 120 (Gamla Björneborgsvägen).

Karta över Noux förbindelser

 

Med allmänna kommunikationer

Man kommer till Noux behändigt med kollektivtrafik.

 • Du hittar färdiga leder av olika nivåer, kollektivtrafikens tidtabeller samt hållplatser från nuuksioon.fi-webbtjänsten (nuuksioon.fi). Tjänsten finns på finska och engelska.
 • Helsingforsregionens Trafiks Reseplanerare (reittiopas.hsl.fi) vägleder dig fram från olika håll med ytterligare information om zoner, priser och giltighetstider.
 • Till nationalparkens östra och norra del samt Finlands Naturcentrum Haltia går bussen 245(A) från Esbo centrum. På sommaren kommer man med bussen ända fram till Kattila i Noux, men på vintern är ändahållsplatsen i Nouxändan. Till Esbo centrum kommer man bland annat med tåg (E, L, U och Y).
 • Det är en 2 kilometers promenad från den närmaste hållplatsen Haukkalammentie till Haukkalampi. Du kan dock stiga av bussen 245(A) redan på hållplats Punjonsuo och promenera ca 100 m längs vägrenen mot Haukkalampi för att hitta en förbindelseled (markerad med orange kvadrater med svart horisontell streck i träden). Det finns skyltar Haltia och Haukkalampi vid Nouxvägen.
 • Till södra delen av nationalparken, Siknäs kommer du från Esbo centrum med bussar 243 och 244. Längs med vägen 110 trafikerar linjen U275 till HRT-områdets hållplatser Veikkola och Lamminpäävägen. Den går vardagar fram till 31.5.2020 med ändstationerna i Alberga station (Esbo) och Nummela (Vichtis). Tidtabeller, zoner och priser: Esbo–Kyrkslätt (reittiopas.hsl.fi) och Nummela–Kyrkslätt (matkahuolto.fi). Tilläggsinformation om U-linjen (hsl.fi).
 • Till västra delen av nationalparken (hållplats Tervalammen kartano, Vichtis) går vardagar bussen U280 från Helsingfors. Vill man ta bussen hela vägen fram måste man byta en gång och köpa biljetten antingen från Matkahuolto (matkahuolto.fi) eller från föraren. Från busshållplatsen är det ungefär en kilometers promenad till parken.

Med bil

 • Till nationalparkens östra och norra del kommer man genom att ta av från Nupurbölevägen (väg 110, Gamla Åbovägen) norrut till Brobackavägen i Nupurböle. Brobackavägen övergår till Nouxvägen. Kör längs den förbi Finlands naturcentrum Haltia. När man kör till Haukkalampi tar man till vänster ett par kilometer efter Solvalla. När man vill komma till Kattila i norra delen av parken kör man längs Nouxvägen (Kattilavägen) ända fram.
 • Till södra delen av nationalparken kör man längs Brobackavägen och därifrån enligt skyltarna till Siikajärvi.
 • Västra delen av parken når man via Veikkola.
 • Det uppstår tidvis trängsel på Haukkalampivägen. Trängseln är störst under veckosluten i maj-september. Parkering vid vägrenen är absolut förbjudet för att utryckningsfordonen hela tiden ska ha tillgång till objektet. Vi rekommenderar att personer som kommer med egen bil börjar utflykten från parkeringsplatserna i Haltia, Kattila, Högbacka eller Siikaniemi. Det är även möjligt att promenera från Haltia, men rutten är krävande. 
 • Parkkihaukka.fiDu kan kontrollera läget på parkeringsplatserna i Haukkalampi och Kattila via Parkkihaukka-tjänsten (parkkihaukka.fi; på finska).

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna är belägna vid Haukkalampi (huvudinformationsställe, östra delen, Haukkalampivägen 32, Esbo), i Högbacka (norra delen, Kattilavägen, Esbo), Kattila (norra delen, Kattilavägen, Vichtis), Siikaniemi (södra delen, Kolmoislampistranden, Esbo), vid Hotelli Nuuksio (södra delen, Snörportsvägen 70, Kyrkslätt), Veikkola (södra delen, Soidentakavägen, Kyrkslätt) och nära Kurjolampi (västra delen, Valklammentie, Vichtis).
 • Ledernas startpunkter
 Karta över Noux nationalpark. © Forststyrelsen 2014

Kartor över Noux

Övriga kartor

 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta L413, 1:50 000. Kartan kan köpas hos Karttakeskus och i Lantmäteribyråer.
 • Nuuksio Luukki vattentålig friluftskarta, 1:15 000, Karttakeskus 2020. Kartan kan köpas bl.a. hos Finlands naturcentrum Haltia, vid Haukkalampi informationsstuga under somrarna, hos Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Nuuksio retkeilyopas & ulkoilukartta, 1:15 000, Karttakeskus och Retkeilymedia Ahola 2014. Kartan kan köpas bl.a. vid Haukkalampi informationsstuga under somrarna, hos Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Den geologiska friluftskartan över Noux sjöplatå, 1:25 000, Geologiska Forskningscentralen 2013. Kartan kan köpas bl.a. hos Finlands naturcentrum Haltia, hos Geologiska Forskningscentralen samt i välförsedda bokhandlar.
 • Grundkartor nummer L4132 och L4141, 1:25 000. Kartor kan köpas hos Karttakeskus och i Lantmäteribyråer.
 • Terrängkartor nummer 2041 07, 2041 08, 2041 10, 2041 11. Kartor kan köpas hos Karttakeskus och i Lantmäteribyråer.
 • Nuuksio Noux, vattentålig karta, 1:15 000, Calazo Förlag 2017. Kartor kan köpas till exempel från Finlands naturcentrum Haltia.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Nouxs karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

 • Nouxvägen 84, 02820 Esbo
   
Haukkalampi
För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

 

Kattila

 • Kattilavägen 424, Vihtis 

Högbacka

 • Kattilavägen 31, Esbo

Siikaniemi

 • Kolmoislampistranden, Esbo

Hotell Nuuksio (hotellinuuksio.fi, på finska)

 • Naruportintie 70, Kyrkslätt

Salmi

Parkeringsområdena är tillgängliga även på vintern.