Näränkäs naturskogar

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Gammal byggnad i ett snöigt landskap.

Norra Österbotten
Kuusamo (kuusamo.fi, på finska)
Areal 137 km², Natura 2000-område 1998,
skyddsprogrammet för gamla skogar 1996.

Den nästa orörda naturen i Näränkäs naturskogar är unik såväl i Finland som i hela Europa. Förutom skogarna har också områdets småvatten och myrar bevarats orörda, och därför trivs flera krävande organismarter på området. Hela naturskogen består av fyra separata skogsområden: Virmajoki, Romevaara, Pajupuro och Närängänvaara.

På Näränkäs dagsleder kan man bekanta sig med naturens mångfald på området och på Närängänvaaras restaurerade ödegård kan man bekanta sig med livsföring som bygger på naturhushållning.

#näränkä #närängänvaara

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/naranka

Kundtjänst

Karhuntassu kundtjänst i Kuusamo
Tfn. 0206 39 6804
karhuntassu(at)metsa.fi

Oulanka naturum
Tfn. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Näränkäs karta i Utflyktskarta.fi.